Header

Stichting Welzijn is een steunstichting van De Twentse Zorgcentra:

  • Financiert projecten die ten goede komen aan het welzijn of de ontspanning van cliënten.
  • Werkt samen met Stichting Fonds.
  • Inkomsten via donateurs, sponsoren, legaten en erfenissen.

 

Wat doet Stichting Welzijn?

Stichting Welzijn financiert projecten die ten goede komen aan het welzijn of de ontspanning van cliënten. En die niet uit reguliere budgetten van De Twentse Zorgcentra betaald kunnen worden. Denk aan een speeltoestel, side-by-side-fiets of een overkapping voor een woongroep. Stichting Welzijn werkt nauw samen met Stichting Fonds.

Financiering aanvragen

Cliënten en cliëntvertegenwoordigers kunnen in overleg met de groepsbegeleiders een aanvraag doen voor de financiering van een project. Hoe je dit doet, lees je in de procesbeschrijving.

Bekijk procesbeschrijving aanvraag

Aanvraagformulier

Via het speciale aanvraagformulier kun je een aanvraag indienen bij de steunstichtingen.

Download aanvraagformulier
Uitleg bij aanvraagformulier

Projecten

Stichting Welzijn en Stichting Fonds hebben de afgelopen jaren al diverse projecten ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Inrichting van snoezeltuinen
  • Een tillift voor het fysiotherapiebad
  • Speeltoestellen
  • Side by side fietsen
  • Jaarmarkt
  • Concerten
  • Tuinen

 

Doneren

Wil jij ook bijdragen aan fijne extraatjes voor de cliënten van De Twentse Zorgcentra? Je kunt een donatie doen door een bedrag over te maken naar ons bankrekeningnummer. Elke bijdrage is welkom. Je kunt anoniem doneren, maar je mag ook je gegevens invullen, zodat wij je een bedankje kunnen sturen.

Donatie Steunstichting Welzijn

Stichting Welzijn DTZC
IBAN: NL 04 RABO 0132 0006 87

Bestuur

In het bestuur van Stichting Welzijn zitten vertegenwoordigers vanuit De Twentse Zorgcentra en vertegenwoordigers van de familievereniging en/of cliëntenraad. Tevens is er één onafhankelijk bestuurslid dat benoemd is door de overige bestuursleden. Dit is zoals in de statuten is vastgelegd.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Ronald Mollink
Secretaris: René Lenfert
Penningmeester: Gerard Olde Wieverink
Bestuursleden: Rein Staijen en Henni Barneveld
Ambtelijk secretaresse: Elske Snijders

Bereik het bestuur van Stichting Welzijn via: aanvraagsteunstichtingen@dtzc.nl

Beloningsbeleid

Volgens de statuten krijgen de bestuursleden van Stichting Welzijn geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de stichting uitvoeren. Wel hebben de bestuursleden recht op vergoeding van door hen gemaakte kosten voor de stichting.

Jaarverslagen

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Elske Snijders, ambtelijk secretaresse van de steunstichtingen:

Telefoon: 06 – 41 25 87 26
E-mail: aanvraagsteunstichtingen@detwentsezorgcentra.nl