Header

Onze organisatie

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. We bieden wonen en dagbesteding op onze locaties en begeleiden cliënten thuis of op school. We hebben zo’n 170 woon- en dagbestedingslocaties in de regio Twente.

Goed leven

We spannen ons elke dag in om een goed leven mogelijk te maken voor meer dan 2.000 cliënten. Dit doen we met 2.500 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers. Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

Raad van bestuur

De dagelijkse besturing van De Twentse Zorgcentra is in handen van de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit Hans Poortier (voorzitter) en is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid van De Twentse Zorgcentra.

Hans Poortier

Raad van toezicht

De Raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen van de organisatie door de Raad van bestuur. De Raad van toezicht keurt onder andere de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed.

Lees meer over de Raad van toezicht

Missie: waar staan we voor?

Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig

24 uur per dag, een leven lang naar jouw wens op maat gemaakte ondersteuning. Ondersteuning die je nodig hebt vanwege een verstandelijke beperking. Bij elke bezigheid, in elke levensfase, voor een waardig leven. Samen met andere mensen om je heen zoeken we naar een zo goed mogelijke manier om die ondersteuning te geven. Binnen en eventueel buiten onze organisatie. Met gebruik van ieders kennis en inbreng.

Visie: waar gaan we voor?

  • Jouw thuis is onze werkplek. We werken aan een gezellige, gezonde, veilige omgeving waarin we samen kunnen leren en ontwikkelen.
  • We zoeken samen met jou uit wat je echt nodig hebt: we luisteren, kijken, vragen, oefenen, durven fouten te maken, gaan opnieuw op zoek als dat nodig is.
  • We geven elkaar ruimte om anders te denken, tonen respect voor de ander, maken afspraken en komen die na.
  • We zorgen voor deskundigheid en vaardigheden om jou goed te kunnen begrijpen en ondersteunen.

Samen werken en bouwen aan kwaliteit

De Twentse Zorgcentra werkt voortdurend aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan cliënten. Deze zorg en ondersteuning bieden wij in een veilige omgeving, waarin we samen kunnen leren en ontwikkelen. Elk jaar verschijnt een kwaliteitsrapport waarin staat hoe we het afgelopen jaar gewerkt hebben aan de kwaliteit van de ondersteuning en de veiligheid van de cliënten.

Bekijk kwaliteitsrapport

Expertise

We hebben veel verschillende specialisten in huis. Van gedragskundigen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en tandartsen tot fysiotherapeuten, muziektherapeuten en geestelijk verzorgers. Het voordeel hiervan is dat de verschillende specialisten afhankelijk van de vraag hun kracht bundelen en interdisciplinair werken.

Bekijk alle behandelingen en zorg

Kwaliteitsregister beroepsvereniging

Alle specialisten die in dienst zijn bij De Twentse Zorgcentra zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van hun beroepsvereniging. Hiermee voldoen zij aan de landelijke kwaliteitseisen.