Header

Begeleid werken

Heb je een verstandelijke beperking en wil en kun jij werken? Dan kun je op verschillende dagbestedingslocaties aan het werk. Ook kunnen we je helpen om vrijwilligerswerk of betaald werk te krijgen. Daarbij kun je rekenen op de juiste ondersteuning van onze begeleiders en jobcoaches.

Bekijk onze dagbestedingslocaties

Leer-werklijnen: leren en werken op maat

De Twentse Zorgcentra helpt jou graag om stapjes omhoog te zetten op de participatieladder. Daarom ontwikkelden we leer-werklijnen. Als deelnemer aan een leer-werklijn doorloop je een persoonlijk ontwikkeltraject in een vakgebied dat je zelf kiest. Sommige deelnemers die een leer-werklijn doorlopen, gaan uiteindelijk aan de slag in een betaalde functie buiten De Twentse Zorgcentra.

We hebben acht verschillende werkvelden binnen de leer-werklijnen:

 • Groen & Dieren
 • Zorg & Welzijn
 • Techniek & Productie
 • ICT & Administratie
 • Horeca & Dienstverlening
 • Transport & Logistiek
 • Kunst & Creatief
 • Multimedia & Entertainment

Bekijk onze dagbestedingslocaties

Participatieladder

De participatieladder is een meetinstrument om te kunnen we zien waar jij staat op de arbeidsmarkt. Hoe hoger op de ladder, hoe meer je kunt ‘participeren’ of meedoen met de maatschappij. Het is belangrijk om doelen te stellen en hard werken te belonen. Daarom vieren we ieder stapje dat je op de ladder zet.  Je hoeft echt  niet de allerhoogste trede te halen. We vinden het belangrijker dat je stapjes zet waar jij dat kan. Met onze leer-werklijnen helpen we jou om stapjes omhoog  te zetten op de participatieladder.

RuimBaan: arbeidsreïntegratiebureau

RuimBaan helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan geschikt werk. Heb je een Wajong-uitkering, zit je in het doelgroepenregister, zit je thuis of ben je gewoon toe  aan een nieuwe uitdaging? Dan gaat RuimBaan graag met jou op zoek naar een baan. Samen met de gemeente, school, het UWV of jouw huidige zorgaanbieder, bedenken we een plan om jou aan het werk te krijgen. Want ons motto is ‘ iedereen doet mee!’

Lees meer over RuimBaan

Wat kost dagbesteding?

Dagbesteding wordt betaald door de overheid, dus het kost jou geen geld. Om gebruik te maken van de dagbesteding, heb je een beschikking of indicatie nodig. Dit kan vanuit de volgende wetten:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Jeugdwet
 • Wet op passend onderwijs
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Participatiewet

Weet je niet zeker of je de juiste indicatie of beschikking hebt? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact op met het CliëntServiceBureau.

Vervoer

Het kan best lastig zijn om het juiste vervoer te regelen naar je werk of dagbesteding, zeker als je bijvoorbeeld taxivervoer nodig hebt. Wij helpen je graag met het regelen van het vervoer. Neem daarvoor contact op met het CliëntServiceBureau.

Wil je je aanmelden voor begeleid werken? Of heb je vragen?

Neem contact op met ons CliëntServiceBureau: zij helpen je verder met het regelen van begeleid werken.

088 – 430 44 44clientservicebureau@detwentsezorgcentra.nl