Header

Als je zorg van De Twentse Zorgcentra wilt, heb je een indicatie of beschikking nodig. Wat is een indicatie of beschikking precies, en hoe regel je dit?

Waarom is een indicatie of beschikking verplicht?

De Twentse Zorgcentra mag alleen zorg bieden als iemand een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een beschikking vanuit de Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van deze indicatie of beschikking worden de kosten van de zorg vergoed.

Wat is een indicatie?

Een indicatie is een besluit over welke zorg jij nodig hebt en hoeveel. Heb je permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig? Dan kun je een indicatie krijgen vanuit de vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een indicatie is een soort toegangskaart voor de zorg.

Hoe regel ik een indicatie?

De indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) regel je via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bepalen of iemand langdurig zorg en toezicht nodig heeft. Je krijgt van het CIZ een zorgprofiel, dat past bij jouw zorgvraag. Kijk op de website van het CIZ voor meer informatie over indicaties.

Wat is een beschikking?

Een beschikking is een besluit van de gemeente waarin beschreven staat welke hulp of ondersteuning jij nodig hebt. En of je dit vergoed krijgt. Je krijgt een beschikking als je gebruikmaakt van hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Hoe regel ik een beschikking?

Wil je hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Regel dan je beschikking via jouw gemeente. Jouw gemeente bepaalt of je zorg nodig hebt, hoeveel en voor welke periode.
Ga naar de website van jouw gemeente voor de juiste contactgegevens.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van je indicatie of beschikking? Het CliëntServiceBureau geeft je graag meer informatie over de mogelijkheden.
 
088 – 430 44 44Mail ons