Header

Meedenken en meepraten over veranderingen of plannen van De Twentse Zorgcentra. Dat kan via de cliënten- en verwantenraden. Daarin kun je jouw inbreng geven in de keuzes die De Twentse Zorgcentra maakt. Het gaat tenslotte om jouw leven en daarom horen we graag wat jij ervan vindt.

 

Centrale bewoners- en cliëntenraad

Binnen De Twentse Zorgcentra is een centrale bewoners en cliëntenraad (CBCR). Hierin zitten cliënten vanuit de verschillende regio’s waar De Twentse Zorgcentra actief is. De leden van deze raad spreken regelmatig met de Raad van Bestuur. Daarmee hebben ze invloed op wat er wel of niet gebeurt binnen De Twentse Zorgcentra. Bureau Zeggenschap ondersteunt de organisatie en de medezeggenschap door cliënten.

Regionale bewoners- en cliëntenraad

Naast een centrale raad zijn er drie regionale bewoners- en cliëntenraden (RBCR). Een voor de regio Losser, de regio Almelo en de regio Enschede. De leden van deze raden spreken regelmatig met de regiomanager van de betreffende regio. Dit gaat over onderwerpen die van belang zijn binnen die regio. Bijvoorbeeld het verkeer op een zorgpark of recreatie activiteiten. Ook deze raden worden ondersteund door Bureau Zeggenschap.

Centrale en regionale verwantenraden

Niet alleen de stem van onze cliënten vinden we belangrijk, ook de stem van de verwanten. Daarom zijn er centrale en regionale verwantenraden. Hierin zitten wettelijk vertegenwoordigers van onze cliënten die meepraten en meedenken over wat er gebeurt bij De Twentse Zorgcentra.

Vragen?

Wil je meer weten over de medezeggenschap van cliënten?
Neem dan contact op met bureau Zeggenschap.

Telefoon: 088 – 430 4556
E-mail: bureauzeggenschap@detwentsezorgcentra.nl

Wil je meer weten over de medezeggenschap van verwanten?
Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Marjolein Knight.

Telefoon.: 088 –  430 4004
E-mail: marjolein.knight@detwentsezorgcentra.nl

Zij helpen je graag verder!