Header

De Meander

Het volgen van regulier onderwijs kan een flinke opgave zijn voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Op de Meander krijgen leerlingen met gedragsproblemen zeer intensieve ondersteuning en extra begeleiding waar nodig. Dit is voor iedereen verschillend en wordt dus aangepast aan de behoeften van jouw kind.

Wat is de Meander?

De Meander is een ‘tweedelijns school’ voor leerlingen met gedragsproblematiek die een zeer intensieve ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De Meander is onderdeel van scholengemeenschap Attendiz. De school heeft op dit moment vier klassen met kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De maximale leeftijd is 20 jaar. De Meander staat op zorgpark De Losserhof in Losser. Sommige leerlingen wonen op het park en andere wonen elders in Twente.

Weet je wat het werkwoord ‘meanderen’ betekent? Dat is kronkelen of slingeren. Denk maar aan een rivier. Die gaat niet in een rechte lijn vooruit, maar komt soms wat bochten tegen. Zo werkt onze school ook. We vinden balans tussen inspanning en ontspanning en bieden onderwijs aan in combinatie met zorg.

 

1-op-2 begeleiding

Alle leerlingen van de Meander hebben een toelaatbaarheidsverklaring categorie 3 (TLV zware bekostiging). Daarnaast hebben ze een zorgindicatie voor zeven uur in de week (Jeugdwet) of 9 dagdelen in de week (Wlz). De meeste leerlingen krijgen 1-op-2 ondersteuning. Dat betekent dat één begeleider twee leerlingen begeleidt. Zo heeft de begeleider veel tijd voor de leerlingen, maar worden leerlingen ook aangemoedigd om van elkaar te leren. 1-op-1 begeleiding komt niet vaak voor, maar is wel mogelijk. Medewerkers van De Twentse Zorgcentra werken nauw samen met de medewerkers van Attendiz.

 

Wil je meer weten over de leerroutes van de Meander?

Kijk op https://ocr-attendiz.nl/de-meander/.

Kom je Meanderen?

Klinkt de Meander als een geschikte school voor jouw kind? Dan is jouw kind natuurlijk van harte welkom! Er zijn wel een aantal dingen waar jouw kind aan moet voldoen. Het heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig om les te krijgen in het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband van speciaal onderwijs bepaalt of jouw kind die krijgt. Vraag de verklaring via de eigen school aan.

Het is noodzakelijk dat minimaal zeven uur ondersteuning per week wordt bekostigd vanuit de beschikking Jeugdwet of vanuit een Wlz-indicatie. Vragen hierover kun je stellen aan het ClientServiceBureau.

 

088 – 430 44 44Mail ons