Steunstichtingen

 

Interne steunstichtingen

 

Stichting Fonds

Stichting Fonds financiert projecten ten behoeve van verzorging, ontwikkeling, welzijn en ontspanning. Denk aan een side-by-side-fiets of een overkapping voor een woongroep. Stichting Welzijn ondersteunt financieel ook grotere aanvragen/projecten, waaraan wordt deelgenomen met meerdere partners zoals Stichting Welzijn De Twentse Zorgcentra en stichting KIK.

De inkomsten van de Stichting Fonds komen hoofdzakelijk uit bijdragen van cliënten. Dat kan geregeld worden via instemming op de individuele bewonersbegroting. Deze bedraagt op dit moment €110,- op jaarbasis. Hoe meer deelnemers hoe meer projecten er gemiddeld gefinancierd kunnen worden.

 

Stichting Welzijn De Twentse Zorgcentra

Stichting Welzijn beheert gelden die afkomstig zijn uit externe bronnen zoals donateurs, sponsoren, erfenissen, legaten. Deze gelden zijn bestemd voor de gedeelde belangen van meerdere cliënten van De Twentse Zorgcentra. Het doel van de Stichting is bevordering van welzijn en ontspanning. Het gaat hierbij om wensen die niet op een andere wijze kunnen worden gefinancierd maar wel het welzijn van de cliënt vergroten.

Stichting Welzijn ondersteunt financieel ook grotere aanvragen/projecten, waaraan wordt deelgenomen met meerdere partners zoals Stichting Fonds.

 

Kijk voor meer informatie over deze twee interne steunstichtingen op www.stichtingfondsdtzc.nl of www.stichtingwelzijndtzc.nl. Hier zijn ook aanvraagformulieren te vinden.

 

 

Externe steunstichtingen

 

Stichting GOAL

GOAL staat voor “scoren voor jezelf en voor mensen met een verstandelijke beperking”. Stichting

GOAL geeft (financiële) ondersteuning aan onder andere de recreatieve activiteiten bij De Twentse Zorgcentra.

Stichting GOAL zoekt actief de samenwerking met diverse bedrijven en sportclubs in Twente. Deze donateur leveren niet alleen een financiële bijdrage, maar nemen ook regelmatig een gedeelte van de organisatie op zich. FC Twente dat één keer per jaar voetbalt met onze cliënten en zorgt voor het randgebeuren, is daar een prachtig voorbeeld van.

Informatie over stichting GOAL en diverse activiteiten zijn te vinden via www.stichtinggoal.nl.

 

Stichting KIK

De stichting KIK (Kwaliteit Investeren in Kwetsbaarheid) werft gelden door onder andere te bemiddelen bij het huren of aanschaffen van kunst, presentaties te geven, sponsoring, organiseren van benefietconcerten, verkoop van producten uit dagactiviteitencentra en het benaderen van serviceclubs.

Via www.kunstinkwetsbaarheid.nl is het ook mogelijk rechtstreeks kunstwerken te huren of te kopen. Daarnaast is er ook uitgebreide informatie over de stichting te vinden.

 

 

Alle bovengenoemde stichtingen beschikken – net als De Twentse Zorgcentra zelf - over een ANBI-erkenning. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn en erfenissen/legaten belastingvrij kunnen worden ontvangen. Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status van De Twentse Zorgcentra.