De Twentse Zorgcentra heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal, waarin doelstellingen geformuleerd zijn voor zorginstellingen om onze klimaatdoelstellingen te halen.

 

Zo werken we aan een Strategisch Huisvestingsplan waarin de verduurzaming van ons vastgoed een belangrijk onderdeel is en werken we een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan uit voor onze gebouwen. Bij de herontwikkeling van onze locaties speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo hebben we in Almelo aan Hilverbeek de eerste all-electric woningen voor onze cliënten gerealiseerd. En is het opnieuw ontwikkelde dagbestedingsgebouw in Enschede volledig voorzien van zonnepanelen.

 

Onze energie kopen we duurzaam in en parkeerplaatsen voorzien we van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Onze was wordt op de zorgparken rondgebracht door een vrachtwagen die rijdt op CNG.

In 2021 werken we de visie op duurzaamheid verder uit op andere vlakken naast huisvesting om zo tot een integrale duurzame bedrijfsvoering te gaan komen.