Vanuit de Governancecode Zorg is vereist dat zorgorganisaties beschikken over een declaratieregeling voor declaraties van de raad van bestuur. Bijgaande declaratieregeling is door de raad van toezicht vastgesteld, na afstemming met de raad van bestuur.

 

Klik hier om de declaratieregeling te lezen.