De Twentse Zorgcentra voldoet aan de Governancecode Zorg.

 

De Governancecode Zorg is een samenbundeling van breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Door aan deze code te voldoen, nemen de bestuurder en de toezichthouders van De Twentse Zorgcentra de verantwoordelijkheid om goed bestuur en toezicht dag in dag uit dienstbaar te laten zijn aan het realiseren van verantwoorde zorg.

 

Klik hier om de tekst van de Governancecode Zorg te lezen. Kijk voor meer informatie op de site van Brancheorganisatie Zorg: www.brancheorganisatieszorg.nl/governancecode