Doelstelling van de wettelijke medezeggenschap

In dialoog met de raad van bestuur en het management het perspectief van cliënten vertegenwoordigen en weergeven in gevraagde en ongevraagde adviezen, zodat De Twentse Zorgcentra een optimaal woon-, werk- en recreatieklimaat voor de cliënten kan realiseren.