ANBI

Stichting De Twentse Zorgcentra is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Statutaire naam

Stichting De Twentse Zorgcentra.

Stichting De Twentse Zorgcentra is ontstaan uit een fusie van onder meer de LosserHof in Losser en ’t Bouwhuis in Enschede.

 

RSIN/Fiscaalnummer

8094.90.833

 

Adressen

Postadres: Postbus 2112, 7500 CC Enschede

Bezoekadres: Welnaweg 100, 7524 AK Enschede

 

Bestuur

A. van Dalen en L. Verhoeven zijn de bestuurders van stichting De Twentse Zorgcentra. Er is sprake van een tweehoofdige raad van bestuur. Het bestuur wordt gecontroleerd door een raad van toezicht bestaande uit een voorzitter en zes leden.

 

Beloningsbeleid

De bestuurder wordt beloond volgens de beloningscode van de Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg. Voor de beloning van de Raad van Toezicht wordt het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen gevolgd.

Alle personeelsleden worden beloond conform de CAO voor de gehandicaptenzorg.

 

Jaarverantwoording

Bekijk hier de jaarverslagen voor een toelichting op de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording.

 

Standaardformulier ANBI
Bekijk hier het standaardformulier ANBI.