Sta jij stil bij Privacy?

 

Sinds 25 mei 2018 geldt in heel Europa, en dus ook in Nederland, een nieuwe privacywet: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staan de wensen van klanten centraal; iedereen weet precies waar, wanneer en aan wie toestemming wordt gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld behandelgegevens. Daarnaast regelt deze wet hoe een organisatie (in dit geval De Twentse Zorgcentra) moet omgaan met persoonsgegevens en hoe de organisatie transparant moet zijn over het verwerken van gegevens.

 

In onderstaande folders lichten we toe wat uw rechten zijn en wat we als organisatie samen doen om persoonsgegevens veilig te bewaren en verwerken.

 

Privacywet en rechten voor cliënten

Privacywet voor medewerkers