Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen van de organisatie door de raad van bestuur. De zeven leden van de raad van toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend.

Hierdoor heeft de raad inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen: zorgkwaliteit, personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad.

 

De leden hebben geen banden met De Twentse Zorgcentra en zijn daarom onafhankelijk. De raad van toezicht keurt onder andere de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed.

 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • De heer O.A.M. Fisscher (voorzitter)
 • Mevrouw G.P.L. ter Denge (vicevoorzitter)
 • De heer M. de Pijper (lid)
 • Mevrouw T. Kroll (lid)
 • De heer F. Mobach (lid)
 • De heer D. van Zalk (lid)
 • De heer J. van der Pol (lid)

 

Auditcommissie raad van toezicht:

 • Mevrouw Kroll (voorzitter)
 • De heer Van Zalk
 • De heer Mobach

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid raad van toezicht:

 • De heer Van der Pol (voorzitter)
 • Mevrouw Ter Denge
 • De heer De Pijper

 

Bekijk hier het jaarverslag van 2019 van de raad van toezicht.

 

Visie op toezicht

De visie op toezicht van De Twentse Zorgcentra is opgebouwd aan de hand van de zeven principes van de Governancecode Zorg. Bij elk principe wordt aangegeven wat daarmee in de Governancecode wordt bedoeld en vervolgens wordt beschreven hoe De Twentse Zorgcentra aan het principe vormgeeft.

De visie is leidend voor het functioneren van de raad van toezicht als intern orgaan van De Twentse Zorgcentra, naast en in samenhang met de raad van bestuur en de medezeggenschapsorganen.

Klik hier voor de Visie op toezicht.