Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen van de organisatie door de Raad van Bestuur. De zeven leden van de Raad van Toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend.

Hierdoor heeft de Raad inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen: zorgkwaliteit, personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad.

 

De leden hebben geen banden met De Twentse Zorgcentra en zijn daarom onafhankelijk. De Raad van Toezicht keurt onder andere de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • De heer O.A.M. Fisscher (voorzitter)
 • Mevrouw A.J. Homans-Jonker (vice-voorzitter)
 • Mevrouw G.P.L. ter Denge (lid)
 • De heer M. de Pijper (lid)
 • Mevrouw T. Ritsema-Kroll (lid)
 • Vacature (lid)
 • Vacature (lid)

 

Auditcommissie Raad van Toezicht

 • Mevrouw Ritsema-Krol (voorzitter)
 • De heer De Pijper

 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zorg

 • Mevrouw Homans - Jonker (voorzitter)
 • Mevrouw Ter Denge