Bennie werkt met veel plezier bij Stadsboerderij Beeklust

Centraal Informatiepunt

Om het u gemakkelijk te maken, heeft De Twentse Zorgcentra één centraal informatiepunt: het CliëntServiceBureau. Het CliëntServiceBureau is er voor cliënten, familieleden maar ook voor verwijzers en andere instanties. Mensen met een verstandelijke beperking (en hun ouders of verzorgers) kunnen hulpvragen hebben op allerlei gebied.

 

Deze vragen hebben niet alleen betrekking op wonen, dagbesteding, zorg aan huis maar ook bijvoorbeeld op communicatie, zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. Of kunnen er vragen zijn op (para)medisch of psychosociaal vlak. Maar ook voor andere vragen, zoals bijvoorbeeld vragen over onze vestigingen, indicaties, opvragen folders et cetera. Bij het CliëntServiceBureau kunt u terecht met al die vragen.

 

Het CliëntServiceBureau is tevens een belangrijk aanspreekpunt voor verwijzende instanties.

 

Wij helpen en informeren u graag! Het CliëntServiceBureau brengt u, als dat nodig is, in contact met de juiste persoon in onze organisatie. Het CliëntServiceBureau werkt nauw samen met de trajectbegeleiders uit de regio. Het CliëntServiceBureau is dus altijd de meest geschikte route. 

Contact

Op werkdagen zijn wij te bereiken via 088 430 4444 of 088 430 4440.

U kunt ook een mail sturen naar clientservicebureau@detwentsezorgcentra.nl.

 

Het is ook mogelijk uw vraag schriftelijk in te dienen op het volgende postadres:

De Twentse Zorgcentra, t.a.v. het CliëntServiceBureau

Postbus 2112

7500 CC ENSCHEDE

 

Of via faxnummer: 053 - 20 68 632.

 

Zo snel mogelijk

Wij vinden het belangrijk dat u snel een antwoord heeft op uw vraag of weet wat onze mogelijkheden zijn. Daarom zal er in veel gevallen contact met u worden opgenomen om antwoord te kunnen geven op uw vraag en waar nodig het vervolgtraject te bepalen. Tot het moment waarop de zorg of ondersteuning is geregeld, heeft u een vast aanspreekpunt. Dit zijn veelal de trajectbegeleiders, te weten Erik Olde Rikkert, Sandra Abbink, Marilene Bosch, Tanja Pluimers en Sanne Dasselaar.

 

Ook in geval van een vraag voor begeleiding, behandeling en dagbesteding probeert De Twentse Zorgcentra u zo snel mogelijk antwoord te geven op uw zorgvraag. Daarom is een wachtlijst niet nodig. Echter, in geval een cliënt binnen De Twentse Zorgcentra wil komen wonen, kunnen wij niet garanderen dat u direct geplaatst kunt worden. Dit is afhankelijk van veel factoren. Er volgt namelijk eerst een intake-gesprek waarin nader op uw vraag wordt ingegaan. Op basis hiervan wordt dan een vervolgtraject bepaald.

Omdat de wachttijd van veel individuele factoren afhangt, kunnen we geen algemene informatie over de wachttijd op de site vermelden. Voor meer informatie over de eventuele wachttijden voor de verschillende diensten van De Twentse Zorgcentra verwijzen wij u naar het CliëntServiceBureau van De Twentse Zorgcentra.

vragen?

Neem contact op met het CliŽntServiceBureau 088 430 4444