Rechten en plichten

 

De rechten en plichten van de cliënt als ook die van onze organisatie worden vastgelegd in een Zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Voorafgaand aan de zorg- en dienstverlening wordt deze overeenkomst aan u voorgelegd. Na wederzijdse ondertekening is deze van kracht.

 

Bij deze zorg- en dienstverleningsovereenkomst horen algemene en bijzondere voorwaarden en het protocol niet Vrijwillige beëindiging van de zorg.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Klik hier voor de bijzondere voorwaarden.

Klik hier voor het protocol niet Vrijwillige beëindiging van de zorg.

vragen?

Neem contact op met het CliŽntServiceBureau 088 430 4444