Rechten en plichten

 

De rechten en plichten van de cliënt als ook die van onze organisatie worden vastgelegd in een Zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Voorafgaand aan de zorg- en dienstverlening wordt deze overeenkomst aan u voorgelegd. Na wederzijdse ondertekening is deze van kracht.

 

Bij deze zorg- en dienstverleningsovereenkomst horen algemene en bijzondere voorwaarden en het protocol niet Vrijwillige beëindiging van de zorg.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden ZDVO Wlz.

Klik hier voor de algemene voorwaarden Zorg- en Dienstverlening Wmo en Jeugdwet.

 

Klik hier voor de bijzondere voorwaarden ZDVO Wlz.

Klik hier voor de bijzondere voorwaarden Zorg- en Dienstverlening Wmo en Jeugdwet.

vragen?

Neem contact op met het CliŽntServiceBureau 088 430 4444