Wettelijk geregelde belangenbehartiging op centraal en regionaal niveau

In Nederland is in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geregeld dat elke zorgaanbieder een cliëntenraad dient te hebben.

De raad van bestuur en het overige management is wettelijk verplicht deze cliëntenraden om advies te vragen bij diverse beleidsvraagstukken en beslissingen. Soms geldt een verzwaard adviesrecht en een cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

 

De Twentse Zorgcentra kent een Centrale Verwantenraad (CVR) die met de raad van bestuur aan tafel zit over instellingsbrede onderwerpen. Voor de regio’s Almelo, Enschede en Losser zijn er drie Regionale Verwantenraden, die aan tafel zitten met de betreffende regiomanager.

 

De raden zijn samengesteld uit vrijwillige bestuurders, allen vertegenwoordigers van bewoners en deelnemers die wonen en/of werken bij De Twentse Zorgcentra en uit (een beperkt aantal) personen vanwege hun specifieke deskundigheid.

 

Voor meer informatie over de opzet van de Verwantenraden en gegevens van de leden kunt u contact opnemen met Marjolein Knight, ambtelijk secretaris van de CVR. Klik hier voor de contactgegevens.