Jelle krijgt ambulante begeleiding op school

Dagbesteding/onderwijs voor 0-18 jaar

Ook voor kinderen en jongeren is er veel te doen bij De Twentse Zorgcentra. In Almelo, Enschede en Losser bieden we verschillende vormen van zorg en onderwijs. Dit doen we samen met het speciaal onderwijs. Op de LosserHof is een school voor speciaal onderwijs: De Meander. Hier krijg je aangepast onderwijs. En letten we altijd op de behoefte van het kind.

 

Ambulante Begeleiding School

Wanneer je een onderwijsinstelling bezoekt maar je zorgvraag iets groter is dan dat het reguliere schoolpersoneel kan bieden, kan er vanuit De Twentse Zorgcentra ambulante begeleiding op school geregeld worden. Binnen het speciaal onderwijs zijn hiervoor samenwerkingsverbanden in de gehele regio. Ook is maarwerk voor regulier onderwijs mogelijk.

 

Kinderdagcentrum (KDC) De Iemenkorf

De Iemenkorf is een kinderdagcentrum. Het ligt in de wijk Schelfhorst in Almelo. Er is een prachtig speelplein met verschillende speeltoestellen en ligt naast een park. In de zomer ga je er vaak picknicken. De Iemenkorf is een groot gebouw. Het is verdeeld in verschillende groepen, afhankelijk van de leeftijd.

 

Vanaf twee jaar

Voor de jongste kinderen (vanaf ongeveer twee jaar) is er een startgroep. Hierin wordt bepaald aan welke vaardigheden het beste kan worden gewerkt. Eventueel worden school-voorbereidende activiteiten gestart. Er is veel samenwerking met De Herderschêeschool in de buurt. Dit is een school voor speciaal onderwijs. Er is ook veel aandacht voor het maken van contact met andere kinderen.

 

Vanaf acht jaar

Voor kinderen vanaf acht jaar die niet naar het speciaal onderwijs gaan, zijn er twee middenbouwgroepen. Hier wordt gewerkt aan het ontwikkelen en in stand houden van vaardigheden. De nadruk ligt op zelfstandig dingen doen en persoonlijke ontwikkeling.

 

Vanaf 12 jaar

Voor kinderen vanaf 12 jaar zijn er bovenbouwgroepen. Deze groepen zijn in Dagactiviteitencentrum De Schalm, vlakbij De Iemenkorf. Hier worden persoonlijke activiteiten aangeboden. En activiteiten in groepsverband. De sfeer is veilig en vertrouwd. Er is genoeg te doen, maar er is ook voldoende rust. Kinderen worden hier voorbereid op activiteiten tijdens dagbesteding. Er is veel samenwerking met het behandelteam.