Klokkenluidersregeling

Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt onder andere dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

 

Met deze regeling wordt invulling aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling gegeven, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van De Twentse Zorgcentra. Daarbij is rekening gehouden met de verwijzing in de Code naar de bouwstenen van de “Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen” van de Stichting van de Arbeid.

Klik hier om de Klokkenluidersregeling te lezen.

 

Klachtenbeleid voor medewerkers

De Klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van werknemers. Daarvoor heeft De Twentse Zorgcentra een klachtenbeleid voor werknemers. Dit document staat in het kwaliteitshandboek van De Twentse Zorgcentra. Klik hier om het Klachtenbeleid voor medewerkers te lezen.