Header

Wie zijn wij?

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. We bieden wonen en dagbesteding op onze locaties en begeleiden cliënten thuis of op school. We hebben zo’n 170 woon- en dagbestedingslocaties in de regio Twente.

 

Goed leven

We spannen ons elke dag in om een goed leven mogelijk te maken voor onze cliënten. Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we meer kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal.

 

 

Waar staan we voor?

Een leven lang bieden we zorg en ondersteuning. Ondersteuning die onze cliënten nodig hebben vanwege een verstandelijke beperking. Bij elke bezigheid, in elke levensfase, voor een waardig leven. Samen met andere mensen om de cliënt heen zoeken we naar een zo goed mogelijke manier om die ondersteuning te geven. Binnen en eventueel buiten onze organisatie. Met gebruik van ieders kennis en inbreng.

Onze missie

Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig

Waar gaan we voor?

  • Het thuis van de cliënten is onze werkplek. We werken aan een gezellige, gezonde, veilige omgeving waarin we samen kunnen leren en ontwikkelen.
  • We zoeken samen met de cliënt uit wat zij echt nodig hebben: we luisteren, kijken, vragen, oefenen, durven fouten te maken, gaan opnieuw op zoek als dat nodig is.
  • We geven elkaar ruimte om anders te denken, tonen respect voor de ander, maken afspraken en komen die na.
  • We zorgen voor deskundigheid en vaardigheden om de cliënten goed te kunnen begrijpen en ondersteunen.

 

Deskundig

We hebben veel verschillende specialisten in huis. Van gedragskundigen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en tandartsen tot fysiotherapeuten, muziektherapeuten en geestelijk verzorgers. Het voordeel hiervan is dat de verschillende specialisten afhankelijk van de vraag hun kracht bundelen en interdisciplinair werken.