De Bosrand is een activiteitencentrum op zorgpark de Losserhof. De vacature betreft de Wilg, bestaande uit een twee groepen. De basis is  Intensieve V&V cliënten met daarnaast een aantal cliënten van VG. De cliënten van de Wilg hebben een (zeer) ernstig tot matig verstandelijke beperking. Een groot gedeelte van de groep is niet mobiel. Daarnaast zijn er cliënten met meerdere handicaps denk hierbij aan epilepsie, verstoorde kauw-slikfunctie, spasme, sondevoeding. We werken met duidelijke ritmes en structuur.

We werken volgens de LACCS-methode, kenmerkend hierin is het observeren en alert zijn op kleine signalen als mimiek/houding en vervolgens doelgericht handelen. We houden van het denken in mogelijkheden en veel beleven.

Binnen de Wilg staat je veilig- en thuis voelen op de dagbesteding voorop. Door persoonlijke aandacht en een warme en herkenbare omgeving, bevorderen we het emotionele welbevinden.    
Wij bieden activiteiten die aansluiten bij de beleving van de cliënt. Dit doen wij door het aanbieden van belevingsgerichte activiteiten waarbij de cliënten lichaamsgebonden prikkels op kunnen doen en de zintuigen worden gestimuleerd.   De activiteiten zijn zowel individueel- als groepsgericht en gelinkt aan een thema. Daarnaast maken cliënten individueel of in groepsverband gebruik van MGA-activiteiten zoals, zwemmen, gym en muziek, bewegen in de softplay ruimte en snoezelen.

Kernwoorden van de Wilg zijn: belevingsgericht, stimuleren, activeren, structuur, veilige omgeving en ondersteunen waar nodig.

We zijn op zoek naar een Coördinerend begeleider Verpleegkundig.

Als Coördinerend begeleider A Verpleegkundig vervul je een cruciale rol binnen een team met een VG of intensief V&V ondersteuningsprofiel en voor cliënten met een intensieve (verpleging)zorgvraag en een (veelal) ernstig verstandelijke beperking. Je werkt in een team binnen dagbesteding. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van (verpleegkundige) zorg en begeleiding binnen de dagbestedingslocatie, intensieve afstemming met behandelaren en andere (externe) disciplines en voor het uitdragen van het vakmanschap binnen de betreffende locatie(s). Je bewaakt het leefklimaat en de kwaliteit van geleverde zorg en begeleiding. Voor cliënten die binnen De Twentse Zorgcentra wonen (interne cliënten) en voor hun persoonlijk begeleider fungeer je als contactpersoon en coördineer je de uitvoering van het ondersteuningsplan. Voor cliënten die niet binnen De Twentse Zorgcentra wonen (externe cliënten) en diens vertegenwoordigers vervul je de rol van persoonlijk begeleider. Daarnaast ben je zorgverantwoordelijke in het kader van de Wet zorg en dwang. Je werkt methodisch volgens de richtlijnen van de geldende ondersteuningsprogramma’s.

Daarnaast wordt er van je verwacht dat je open staat om een woongroep te ondersteunen met opstarten.

Wat breng jij mee?

  • Een afgeronde zorggerichte opleiding op minimaal kwalificatieniveau 4.
  • Ervaring als coördinerend begeleider of persoonlijk begeleider.

Wat krijg jij van ons?

  • Een salaris van min. € 2.821,- / max. € 3.938,- (FWG 45) bij een fulltime dienstverband bij een opleidingsachtergrond van verzorgende niveau 4.
  • Een baan van gemiddeld 24 uur per week.
  • Een eindejaarsuitkering van 8.33%
  • Een meerkeuzesysteem om zelf je arbeidsvoorwaarden te kiezen, denk bijvoorbeeld aan het fietsplan, contributie sportvereniging, extra vergoeding reiskosten, extra verlof en de pc/laptop/tablet/smartphone-regeling
  • Een contract voor onbepaalde tijd.

Liever eerst meer informatie?
Voor meer informatie neem je contact op met Teammanager Hannie Schuurhuis, telefoonnummer 0686846455.