Nieuwe wet medezeggenschap ingegaan
Nieuws

Nieuwe wet medezeggenschap ingegaan

11 maart 2022  |  deel dit bericht

Op 1 april 2021 is een nieuwe wet op medezeggenschap ingegaan. Dit is de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat cliënten, hun vertegenwoordigers en cliëntraden meer kunnen meepraten. En daardoor ook invloed hebben op het beleid en de uitvoering daarvan binnen zorginstellingen. Inspraak en medezeggenschap door cliënten en hun vertegenwoordigers zijn noodzakelijk om goede besluiten te kunnen nemen in zorgorganisaties. Wat ook helemaal past binnen de visie van De Twentse Zorgcentra waarin we samen beleid ontwikkelen en samen zorgen dat de cliënt de optimale zorg krijgt.

 

Naamgeving raden medezeggenschap gewijzigd

Binnen de nieuwe wet is de naamgeving van raden aangepast. Dit betekent het volgende voor wat betreft de raden waaraan verwanten deelnemen:

  • De centrale cliëntenraad wordt voortaan centrale verwantenraad (CVR) genoemd;
  • De regionale cliëntenraden worden voortaan de regionale verwantenraden (RVR) genoemd.

 

Voor wat betreft de raden waaraan bewoners en cliënten deelnemen, betekent dit dat:

  • De bewonersraad voortaan centrale bewoners- en cliëntenraad (CBCR) wordt genoemd;
  • De regionale bewonersraden voortaan regionale bewoners- en cliëntenraden (RBCR) worden genoemd.

 

Invulling medezeggenschap

Met deze wijziging verandert er niets in de invulling van de medezeggenschap, zoals benoeming van leden, zittingstermijn, etc. Alle huidige leden van de raden behouden hun lidmaatschap en ook in de wijze van overleg en het voorleggen van stukken verandert er nu niets. Over de verdere invulling van de medezeggenschap zijn de raad van bestuur in overleg met de raden. Dit gebeurt aan de hand van de concept medezeggenschapsregeling. Pas als er overeenstemming is over hoe we dit in de toekomst willen inrichten, wordt hierover een besluit genomen. Er worden dan in afstemming met elkaar afspraken over de ingangsdatum en invoering van de inrichting gemaakt.

meer nieuws

 
7 september 2022


21 december 2021


12 september 2021


6 augustus 2021


2 november 2020


5 augustus 2020


19 mei 2020


20 januari 2020


18 januari 2020


19 december 2019


18 december 2019


17 december 2019


6 december 2019


29 november 2019


6 november 2019


18 oktober 2019


28 september 2019


18 september 2019


24 juli 2019


27 mei 2019


16 oktober 2018


8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018


6 december 2017


28 september 2017


12 juni 2017


21 april 2017


13 april 2017


16 januari 2017


23 december 2016


23 december 2016


20 december 2016


1 december 2016


24 november 2016


22 november 2016


21 november 2016


20 november 2016


17 november 2016


14 november 2016


9 november 2016


27 oktober 2016


25 oktober 2016


20 oktober 2016


23 september 2016


22 september 2016


20 september 2016


13 september 2016


17 augustus 2016


10 augustus 2016


4 augustus 2016


2 augustus 2016


14 juni 2016


19 februari 2016


21 december 2015


8 september 2015


11 juni 2015


26 maart 2015


28 oktober 2014


5 maart 2015


23 februari 2015


21 augustus 2014


10 november 2014


12 januari 2015


24 februari 2014