Nieuwe donorwetgeving
Nieuws

Nieuwe donorwetgeving

05 februari 2021  |  deel dit bericht

Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Deze donorwet regelt dat iedereen van 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden.

 

Hoe werkt de nieuwe donorwet?

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, ontvangt een brief van de overheid. In deze brief wordt gevraagd om een keuze over orgaandonatie te maken en vast te leggen in het Donorregister. Er zijn vier keuzemogelijkheden. Deze keuzemogelijkheden zijn als volgt:

1. Ja, ik geef toestemming;

2. Nee, ik geef geen toestemming;

3. Mijn partner of familie beslist;

4. De door mij gekozen persoon beslist.

 

Als iemand niet binnen zes weken reageert op de brief, dan ontvangt hij/zij een tweede brief. Wanneer iemand binnen zes weken na de tweede brief géén keuze vastlegt zal hij/zij worden geregistreerd als een persoon die ‘geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie’.

 

Wat betekent dit voor onze cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers?

Onze cliënten zijn zelf verantwoordelijk om een keuze in het Donorregister vast te leggen. De keuze voor orgaandonatie is namelijk een hoogstpersoonlijke beslissing, waar wij als zorgaanbieder geen bemoeienis mee mogen hebben. Niet alle cliënten zijn er echter toe in staat om zelf een keuze te maken. Daarom speelt de wettelijk vertegenwoordiger een belangrijke rol. Welke rol deze vertegenwoordiger precies heeft, is afhankelijk van de situatie:

 

De cliënt is zelf in staat om na te denken over orgaandonatie

Mogelijk begrijpt de cliënt wat het betekent om na overlijden organen af te staan. En mogelijk overziet hij/zij de gevolgen van zijn keuze. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid om na te denken over orgaandonatie bij de cliënt zelf. Evenals het vastleggen van de keuze in het Donorregister. De wettelijk vertegenwoordiger kan de cliënt wel helpen om na te denken over donorregistratie en ondersteunen bij het vastleggen van de keuze in het Donorregister. Eén van de hulpmiddelen om het gesprek aan te gaan, is de website www.hoewerktorgaandonatie.nl.

 

De cliënt is niet in staat om zelf na te denken over orgaandonatie

Cliënten die wilsonbekwaam zijn, mogen zelf geen rechtsgeldige keuze vastleggen in het Donorregister. De wettelijk vertegenwoordiger van wilsonbekwame cliënten kan dit wel namens de cliënt doen. De wettelijk vertegenwoordiger kan het donorformulier, dat de cliënt ontvangt per post, invullen en opsturen naar het Donorregister. Op het formulier wordt aangeven dat het formulier namens de cliënt door iemand anders is ingevuld.

 

Wordt er geen keuze ingevuld, dan komt ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij de naam van de cliënt te staan.

 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Kort voor overlijden bekijkt een arts de registratie van de cliënt in het donorregister. Vervolgens moet de arts uitzoeken of de cliënt bij registratie in het donorregister wilsbekwaam was en of de registratie rechtsgeldig is. Dit doet de arts door een gesprek met de familie of de wettelijk vertegenwoordiger en door het bekijken van medische gegevens van de cliënt. Staat de wilsonbekwame cliënt geregistreerd als orgaandonor, dan moet de familie of wettelijk vertegenwoordiger de keuze bevestigen. Staat bij de wilsonbekwame cliënt ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ vermeld, dan bespreekt de arts met de familie of de wettelijk vertegenwoordiger of de cliënt wel of geen donor wordt. Juridisch gezien vervalt vanaf het moment dat de cliënt overlijdt de rol van de wettelijke vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt kan daarom alleen een beslissing nemen over orgaandonatie wanneer de cliënt nog niet is overleden. Wanneer de cliënt is overleden, kan het gesprek over orgaandonatie alleen met de familie van de cliënt plaatsvinden.

 

Keuze over orgaandonatie vastleggen

De cliënt en de cliëntvertegenwoordiger zijn zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de keuze over orgaandonatie in het Donorregister. Indien een cliënt bij ons woont, zijn wij ook graag op de hoogte van de keuze die er gemaakt is. Vandaar dat we de wettelijk vertegenwoordigers vragen om de keuze om geen orgaandonor te worden, aan ons door te geven. De artsen zullen dit vervolgens registreren in het dossier van de cliënt.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het onderwerp orgaandonatie? Op www.donorregister.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp.

meer nieuws