Handleidingen MS Teams

Beeldbellen met Microsoft kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld:
- voor contact tussen collega’s
- voor contact tussen cliënten en hun verwanten
- voor contact tussen medewerkers en verwanten

 

Klik hieronder op de juiste handleiding als u gebruik wilt maken van beeldbellen:
- Familie en verwanten: beeldbellen met De Twentse Zorgcentra
- Externen: beeldbellen met De Twentse Zorgcentra
- Zorgmedewerkers: beeldbellen met familie en verwanten

- Medewerkers: beeldbellen met collega’s
- Medewerkers: beeldbellen met externen

 

Algemene tips voor beeldbellen:
- De camera en de microfoon kunnen aan- en uitgezet worden met de schuifknopjes.
- Gebruik van een hoofdtelefoon vermindert de omgevingsgeluiden.
- Niet aan het woord? Zet dan de microfoon uit.
- Spreek mensen aan bij hun naam, omdat oogcontact en lichaamstaal verminderd zijn bij beeldbellen.

 

Ondersteuning:

Tijdens kantooruren is het ICT-meldpunt bereikbaar voor ondersteuning bij het gebruik van Microsoft Teams. Het emailadres is ict.meldpunt@detwentsezorgcentra.nl.