Aanmelden bijeenkomsten personeelsplanning en functiehuis

 

In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de strategische personeelsplanning en het nieuwe functiehuis voor het primair proces. De raad van bestuur vindt het erg belangrijk om hierin medewerkers uit de organisatie te betrekken. In de Missie Inzicht nummer 4 is hier aandacht aan besteed. Daarom wordt, in samenwerking met de projectgroep Strategische Personeelsplanning en Functiehuis, een tweetal bijeenkomsten van een dag georganiseerd, waarin een brede afvaardiging vanuit het primair proces wordt gevraagd om mee te denken over de strategische personeelsplanning en de nieuwe/aangepaste functiebeschrijvingen.

 

We zoeken een groep van 20 medewerkers die op beide bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Hierbij is het belangrijk dat alle functies uit het primair proces (persoonlijk begeleider, begeleider, assistent begeleider en coach, voor zowel wonen, dagbesteding als ambulant) en alle regio’s vertegenwoordigd zijn.

 

De bijeenkomsten zijn op donderdag 17 oktober a.s. voor de strategische personeelsplanning en maandag 4 november a.s. voor de nieuwe/aangepaste functiebeschrijvingen. Beide bijeenkomsten vinden plaats bij Van der Valk te Hengelo en duren van 09.30 tot uiterlijk 15.30 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

 

Als je wilt meedenken, meld je dan uiterlijk 8 oktober a.s. aan via onderstaand formulier. Uit de aanmeldingen wordt dan een keuze gemaakt.