Wijzigingen in verstrekking lunch en warme maaltijd
Nieuws

Wijzigingen in verstrekking lunch en warme maaltijd

04 juli 2019  |  deel dit bericht

Vanuit de WLZ-financiering is de zorginstelling verplicht om bij dagbesteding (zorg op basis van dagdelen), indien de cliënt dit wenst, een lunch of maaltijd te verstrekken. Tot 1 april jongstleden brachten wij deze kosten in rekening van de cliënt. Aangezien voor onze dagbestedingslocaties veelal sprake is van een mix van financieringsstromen en de omvang van de facturatie gering is, is besloten met ingang van 1 april 2019 de facturatie van verstrekte lunches en maaltijdens tijdens dagbesteding te stoppen voor zowel de cliënten gefinancierd vanuit de WLZ als vanuit de WMO/Jeugdwet.

 

Aangezien wij een aantal jaren onterecht de lunches in rekening hebben gebracht bij onze WLZ-cliënten gaan wij met terugwerkende kracht voor 5 jaar de onterecht in rekening gebrachte lunches terugbetalen aan deze WLZ-cliënten.

meer nieuws

 
18 september 2019


24 juli 2019