Klankbordgroep 'Volwaardig leven'
Nieuws

Klankbordgroep 'Volwaardig leven'

17 april 2019  |  deel dit bericht

In november 2018 was de themadag ‘Samen Sterk voor kwaliteit’ op de LosserHof, georganiseerd door diverse cliëntenorganisaties. Deze dag heeft een vervolg gekregen in de klankbordgroep ‘Volwaardig leven’. Vanuit De Twentse Zorgcentra zijn twee mensen uitgenodigd voor deze klankbordgroep: Peter Molenkamp en Kim Jonker, bewoner van de LosserHof. In de klankbordgroep praten zij op persoonlijke titel mee over het plan ‘Volwaardig leven’ van minister Hugo de Jonge. Donderdag 28 maart was de eerste bijeenkomst in Den Haag.

 

Kim streeft ernaar om duidelijk te maken dat ook mensen met een beperking volwaardige deelnemers aan de maatschappij zijn. Zodat mensen met een beperking deel kunnen nemen aan de maatschappij zonder dat daar speciale voorzieningen voor nodig zijn. Op 15 mei is in Bunnik het congres ‘Samen Sterk voor volwaardig leven’. Dit congres is bedoeld voor cliënten, cliëntvertegenwoordigers en mensen die werken in de gehandicaptenzorg. Klik hier voor meer informatie.

 

Over de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep schrijven Peter en Kim het volgende:

Op 28 maart was het dan zover, de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Volwaardig leven bij het ministerie van VWS. Deze bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar, uitleg krijgen over het programma en verwachtingen over en weer bespreken. Helaas kon minister Hugo de Jonge niet aanwezig zijn in verband met een laat gepland debat met de Tweede Kamer over de Wet maatschappelijke ondersteuning. In zijn plaats nam directeur generaal Langdurige Zorg, Kees van der Burg - zoals dat heet - de honneurs waar.

 

In totaal zijn er 19 mensen uit het netwerk van VWS op persoonlijke titel gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep. De klankbordgroep is samengesteld uit ontvangers van zorg of ondersteuning, naasten en professionals.

 

Het programma is gestart op 1 oktober 2108 en kent drie actielijnen, waarover we gaan meedenken en adviseren:

  • Een goed aanbod van zorg en ondersteuning, passend bij de veranderende zorgvraag.
  • Goede, passende zorg en ondersteuning voor specifieke doelgroepen met complexe zorgvragen.
  • Meer aandacht voor ouders, broers en zussen en andere mensen om iemand met een beperking heen: naasten.

 

De bedoeling is om hierdoor het programma te verbeteren. Het programma wordt de komende 2,5 jaar uitgevoerd en de klankbordgroep komt 4 keer per jaar bij elkaar. De eerste vraag aan de klankbordgroep is wie er mee wil doen in het beoordelen van plannen die door zorgorganisaties zijn ingediend over persoonsgerichte zorg. Zij gaan dan in 3 rondes met samengestelde groepen beoordelen of deze zorgaanbieders samen met cliënten, naasten en professionals een goed plan hebben bedacht. Dit is één van de onderdelen tijdens het congres over volwaardig leven dat plaatsvindt op 15 mei in Bunnik.

meer nieuws

 
27 mei 2019