Na 9 jaar hard werken is Maartje Knotter, medewerker van De Twentse Zorgcentra, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Bij deze willen wij jou graag uitnodigen voor het symposium ‘Samen anders kijken naar agressie’ op woensdag 26 juni 2019. Het symposium is geïnspireerd op het proefschrift ‘The Whole is More’ van Maartje Knotter. Het symposium is van 12.00 tot 17.30 uur in het Ontmoetingscentrum op de LosserHof.

 

Programma Symposium ‘Samen anders kijken naar agressie’

 

12.00 uur: Inloop en start lunch in het Ontmoetingscentrum op de LosserHof

13:00 uur: Start plenair gedeelte door dagvoorzitter Annamiek van Dalen

13:15 uur: Gastspreker Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen. Xavier Moonen staat stil bij de vraag waarom schrijven en spreken in begrijpelijke taal zo belangrijk is voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt uitleg gegeven over Taal voor allemaal en dit wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden.


14:10 uur: Interview over het onderzoek met Maartje door Sandra van der Kleij. Sandra is werkzaam bij Heerlijk Happy.

14:35 uur: Vragenronde

14:50 uur: Eind plenair gedeelte en uitleg workshops

15:15 uur: Start workshops

16:30 uur: Einde workshops

16:45 uur: Plenaire terugkoppeling en afsluiting

17:10 uur: Gelegenheid voor een hapje en een drankje

Workshops

Na het plenaire gedeelte, gaat de groep uiteen in verschillende workshops. Bezoekers van het symposium worden door de organisatie ingedeeld voor een workshop. Bekijk hier meer informatie over de workshops.  

 

Inschrijven

Inschrijven kan tot 31 mei 2019 via onderstaand formulier. Inschrijven is geen garantie tot uitnodiging voor het symposium. Medewerkers van De Twentse Zorgcentra uit het primair proces hebben voorrang op het bijwonen van het symposium.