Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad februari 2019
Nieuws

Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad februari 2019

06 februari 2019  |  deel dit bericht

In de eerste vergadering voor 2019 stonden er voor de CCR diverse onderwerpen op de agenda. Allereerst zijn alle opdrachten die voortkomen uit de Strategische Agenda besproken en heeft de CCR aangegeven of en hoe zij graag betrokken wil worden bij de uitwerking van de opdrachten. Verder is er gesproken over de hertaalde missie: Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig. De CCR is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de missie en visie en is verheugd dat de geleverde input van de deelnemende leden aan de sessies is meegenomen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een breed gedragen visie en missie.

 

Een afvaardiging van de CCR neemt deelt in de werkgroep rondom één van de opdrachten die is uitgezet, namelijk het opnieuw vormgeven van de Medezeggenschap Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). De formele medezeggenschap krijgt nu vorm op het niveau van regiomanager en raad van bestuur, maar zou opgebouwd moeten worden vanuit het niveau van locaties. Het gaat om het ontwikkelen van formele medezeggenschap op het niveau van 'Ons Leven' (groep/locatie) en 'Samen Leven' (regio/gehele organisatie). Daarnaast wordt formele medezeggenschap nu met name uitgeoefend door verwanten, maar dat zou ook meer door cliënten kunnen worden uitgeoefend. Verder zou medezeggenschap meer vorm moeten krijgen door input aan de ‘voorkant’ dan door toetsing aan de ‘achterkant’. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het opnieuw vormgeven van de medezeggenschap.


Tot slot zijn er nog cliëntvertegenwoordigers betrokken bij de aanbesteding van het linnen, is de meerjarenbegroting besproken in de financiële commissie van de CCR, zijn er cliëntvertegenwoordigers betrokken bij de keuze voor het reflectie instrument kwaliteitskader, bij het aantrekken van een onafhankelijke Klachtenfunctionaris, zal de CCR adviseren over de keuze van het instrument met betrekking tot het cliënttevredenheidsonderzoek en zal de CCR betrokken worden bij de implementatie van dit instrument.


De RCR-Almelo zoekt een nieuwe voorzitter

De Regionale Cliëntenraad Almelo e.o. (RCR) behartigt de belangen van alle cliënten die wonen en/of dagbesteding hebben bij De Twentse Zorgcentra in de regio Almelo. De raad bestaat momenteel uit tien leden. Zij doen hun uiterste best om mee te helpen aan het mooie leven van onze verwanten zodat zij de dingen kunnen doen waar zij blij van worden.

 

Per 1 april is de functie van voorzitter vacant, dus zijn zij dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Zonder voorzitter kunnen zij namelijk hun werk niet goed doen. Bekijk hier de vacature.

 

Hebt u wellicht interesse om eens mee te praten over een onderwerp, neemt u dan contact op met Dianne Baan, ambtelijk secretaris cliëntenraden, tel. 088 430 4004 of per mail dianne.baan@detwentsezorgcentra.nl

 

Namens de CCR
Jacob Pol
Voorzitter
 

meer nieuws