Nieuws van de Familievereniging 't Bouwhuis februari 2019
Nieuws

Nieuws van de Familievereniging 't Bouwhuis februari 2019

06 februari 2019  |  deel dit bericht

Bij deze eerste gelegenheid om iedereen te bereiken, wensen wij u allemaal een heel goed 2019 toe in een zo goed mogelijke gezondheid. Wij gaan binnenkort de eerste familiedag in 2019, met daarop de Algemene Ledenvergadering(ALV), voorbereiden. Deze familiedag met ALV zal plaatsvinden op zaterdag 18 mei 2019 indien er dan een geschikte ruimte beschikbaar is.

 

Rond die tijd is ook de bestuursverkiezing en daarvoor is het belangrijk om tijdig vervanging te vinden voor twee afgetreden bestuursleden. Wij willen ons voortdurend aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden en u kunt als bestuurslid direct invloed uitoefenen op het beleid en die dingen gaan doen die bij de huidige tijd passen. De oudste bestuursleden moeten vanzelfsprekend worden opgevolgd door een jongere generatie. Natuurlijk zoekt het bestuur ook zelf naar vervanging, maar wij weten niet welk talent er bij onze leden aanwezig is. Help ons alstublieft mee bij deze nuttige speurtocht of probeer het eens zelf. Het bestuurslidmaatschap is niet veel werk, maar wel erg nuttig. Wij luisteren graag naar de wensen van onze leden.

 

Ik verwacht dat iedereen nu wel op de hoogte is van de ingrijpende verbouwing en modernisering van het AB-gebouw van de dagbesteding. Bestuursleden, die ook lid van de Regionale Cliëntenraad zijn, hebben mogen adviseren en meehelpen dit plan tot een succes te maken. Op dit moment weten wij nog niet welke ruimte wij ter beschikking kunnen krijgen voor de familiedag. Daardoor wachten wij nog even met het organiseren van de leuke activiteit voor de bewoners en cliënten van ‘t Bouwhuis.

 

Bij de laatste twee vergaderingen hebben wij met de leden overlegd hoe de statuten er uit zouden moeten zien en die zijn toen door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Hierbij delen wij u mee dat de nieuwe Statuten nu ook notarieel zijn vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koopphandel, waarmee dat gedeelte weer helemaal actueel is.

 

De inning van onze contributies verloopt al voor ongeveer de helft van de leden via automatische incasso. Dat gaat erg gemakkelijk. Hierbij roepen wij u op om ons hiervoor te machtigen. U loopt geen enkel risico aangezien u het bedrag erg gemakkelijk kunt terugvragen bij uw bank, net zoals bij veel incasso’s van toepassing is.

 

Leden kunnen bij vragen altijd bij ons terecht en dan helpen wij u graag. Bent u nog geen lid? U kunt zich gemakkelijk opgeven bij ondergetekende. De kosten zijn erg laag in verhouding met wat u ervoor kunt ontvangen.

 

Contactpersoon: Roelof Kruijshoop – secretaris.
Telefoon: 06 55380361 ; e-mail: re.kruijshoop@home.nl of fvbouwhuis@gmail.com

meer nieuws