Strategische Agenda

Klik hier om de Strategische agenda in zijn geheel te lezen.

 

De Strategische Agenda 2018-2020 is onder andere gebaseerd op de volgende documenten:

 

  • Strategisch plan 2018-2020
  • STERK Verder, over de wijze van organiseren en benodigde rolverduidelijking binnen De Twentse Zorgcentra
  • Kwaliteitsrapport DTZC 2017
  • Strategisch Vastgoed Plan Twentse Zorgcentra en addendum van dit plan voor 2017
  • Het rapport Aanpakken en doorpakken
  • Auditrapport externe audit maart 2018
  • Verbeterregister met verbeteringen op basis van de Prisma-onderzoeken
  • Kaderbrief 2019
  • Waardigheidsparadigma
  • En alle plannen die verder in ontwikkeling zijn

 

In het tweede hoofdstuk staat een verkenning van waar we in de toekomst rekening mee moeten houden, welke ontwikkelingen van anderen effect op ons hebben, maar bovenal hoe ontwikkelt onze doelgroep zich de komende jaren. Het derde hoofdstuk gaat over onze missie, visie en waarden.

 

In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we goede zorg kunnen leveren en wat daarvoor nodig is. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is daarvoor de basis. Maar we leren en ontwikkelen in de zorg ook door opleiden, door samenwerken met anderen, door te leren van incidenten.

 

Hoofdstuk 5 gaat over onze organisatieontwikkeling STERK en hoe we daar verder aan willen werken in de zorgteams, maar ook in de behandeling en verdere ondersteuning.

 

In hoofdstuk 6 werken we uit wat ons te doen staat op het gebied van personeel. Immers de kwaliteit van zorg wordt gemaakt in de relatie tussen de medewerker, de cliënt en diens vertegenwoordiger. Wat betekent de ontwikkeling van onze doelgroep voor de medewerkers, voor hun ontwikkeling, voor hun functie. Hoe gaan we om met de arbeidsmarkt: het werven van nieuwe medewerkers, maar ook behouden van onze medewerkers? Hoe kunnen medewerkers zich opleiden en ontwikkelen om goede zorg te blijven leveren? Wat daagt hen uit om betrokken en geïnspireerd te blijven, zodat ze mooi werk hebben?

 

In het daaropvolgende hoofdstuk 7 bespreken we hoe we de ondersteuning van de zorg en medewerkers vormgeven. Wat betekent de ontwikkeling van onze cliënten en de ontwikkeling van onze marktpositie voor de ontwikkeling van onze huisvesting? Hoe gaan we duurzaam ondernemen? Wat moeten we in de faciliteiten die medewerkers nodig hebben, ontwikkelen? En hoe maken we gebruik van alle technologische middelen of andere innovaties die de cliënt meer regie geeft, het werk van de medewerker verlicht?

 

Met wie werken we samen of moeten we vooral samenwerken, aan welke externe projecten of ontwikkelingen nemen we deel? Hoe maken we onze organisatie zichtbaar op de waarde die we toevoegen voor de zorg aan cliënten, de samenwerking en het bieden van mooi werk? Dat is het onderwerp van hoofdstuk 8.

 

Alle ambities uit voorgaande hoofdstukken betekenen iets voor hoe we omgaan met de financiële middelen. Hoe werken we aan een financieel gezonde basis en hoe blijven we dat? Hoe verdelen we het geld? Welke grote investeringen willen we doen en hoe gaan we dat doen?

 

Tot slot maken we een agenda tot en met 2020 voor al deze ambities.