Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad december 2018
Nieuws

Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad december 2018

03 december 2018  |  deel dit bericht

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de Centrale Cliëntenraad (CCR) met de raad van bestuur in gesprek is gegaan over de betaalbaarheid van zaken voor cliënten. De raad heeft namelijk gemerkt dat de betaalbaarheid van onder andere deelname aan activiteiten onder druk komt te staan door het beperkte budget waarover veel cliënten beschikken. Naar aanleiding van dit gesprek gaat de raad van bestuur samen met de CCR optrekken om te onderzoeken welke kosten cliënten daadwerkelijk hebben. Wij houden u op de hoogte van dit onderzoek en de vervolgstappen. Verder is in de afgelopen CCR vergadering de strategische agenda, die door de raad van bestuur is ontwikkeld, besproken. De raad van bestuur heeft ambitieuze plannen voor de komende jaren. De CCR juicht dit toe en zal de stappen die gezet gaan worden om de strategische agenda uit te voeren nauwgezet volgen.

 

De vacature regiomanager Losser is inmiddels ingevuld. De CCR en de regionale cliëntenraad Losser zijn nauw betrokken geweest bij de procedure rondom de invulling van de vacature. Zij hebben er alle vertrouwen in dat Harco de Bruin de juiste man op de juiste plek is en wensen hem veel succes.

 

Verder is de CCR samen met de raad van toezicht, de raad van bestuur, het managementteam en de ondernemingsraad in gesprek geweest om in het kader van Governance te werken aan een bestuurlijk stabiele relatie om van daaruit de kwaliteit van zorg voor alle cliënten te waarborgen.

 

Tot slot heeft er donderdag 8 november op de LosserHof een informatieavond voor onder andere cliëntvertegenwoordigers over Triple-C plaatsgevonden. Deze informatieavond werd georganiseerd door de Regionale Cliëntenraad Losser. Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De aanwezigen hebben de avond als zeer zinvol ervaren.

 

Bovenstaande was slechts een greep uit de onderwerpen die in de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad ter tafel zijn geweest. Mocht u nu geïnteresseerd zijn om eens mee te praten over een onderwerp, neemt u dan contact op met Dianne Baan, ambtelijk secretaris cliëntenraden, tel. 088 430 4004 of per mail dianne.baan@detwentsezorgcentra.nl

 

Namens de CCR
Jacob Pol, voorzitter

meer nieuws