Nieuws van de Familieverenigingen december 2018
Nieuws

Nieuws van de Familieverenigingen december 2018

03 december 2018  |  deel dit bericht

Algemene informatie en de Familiedag op ’t Bouwhuis op 10 november 2018

 

De Familievereniging onderhoudt contacten met de familie en vertegenwoordigers van de cliënten en onderzoekt wat deze groep belangrijk vindt zodat er, waar gevraagd, goede ondersteuning kan worden gegeven bij vragen en problemen. Om dat mogelijk te maken, wordt jaarlijks een aantal samenkomsten georganiseerd waar informatie wordt uitgewisseld. Ook is in 2016 een grote ledenenquête geweest om te kijken waar toen de belangstelling naar uit ging.

 

Als er belangrijke wijzigingen zijn bij De Twentse Zorgcentra nemen wij die mee als onderwerp bij de familiedagen voor de leden. Het is daarom belangrijk lid te worden van de Familievereniging. Voorbeelden hierbij zijn het Landschapsplan van ’t Bouwhuisterrein, de wijzigingen in de dagbesteding en het vertrek en aanstellen van leden van de raad van bestuur. Daarnaast ook bij de noodzakelijke verbouwing van de Samenloop met de reorganisatie van de dagbesteding.

 

Als informatiebron maken wij ook gebruik van de medezeggenschapsraden, zoals de Clusterraad en de Regionale Cliëntenraad. Bestuursleden van de Familievereniging ’t Bouwhuis maken veelal deel uit van deze medezeggenschapsraden, zodat wij dicht bij de bron zitten.

 

Een onderwerp dat verbetering behoeft, is het geven van voorlichting aan de nieuwe cliëntvertegenwoordigers en hun wegwijs maken met de gang van zaken en welke mogelijkheden er zijn op allerlei gebieden. Om dat te kunnen organiseren, moeten wij wel weten wie nieuw zijn binnengekomen. De nieuwe privacywet blokkeert de uitwisseling van deze informatie. Wij krijgen geen namen en geen adresgegevens.

 

Als u zich meldt bij ons bestuur krijgen wij deze informatie en kunnen wij iets voor u gaan betekenen. Dat geldt ook voor iedereen die (nog) geen toestemmingsformulier voor gegevensuitwisseling heeft ingeleverd bij het CliëntServiceBureau. Wij denken aan een informatiebijeenkomst elk kwartaal.

 

Familiedag in de Samenloop 10 november 2018

Op 10 november was weer een familiedag in Enschede in de Samenloop. ’s Ochtends was een leuk muziekprogramma met Toon Reysoo en Rob Doelitzsch. Toon kent zelf veel cliënten in Enschede omdat hij daar heeft gewerkt. Groot enthousiasme bij de 22 cliënten die met hun ouders, verwanten en vrijwilligers waren gekomen. Er werd enthousiast gezongen en gedanst op de uitstekend gekozen en gespeelde muziek. Nederlandse liedjes, maar ook bekende Engelse songs. Het was ‘top’.

 

In totaal waren er 88 deelnemers die ook genoten van de uitstekende gezamenlijke lunch. De catering werd verzorgd onder andere met de goede hulp van bewoners. Ook via deze weg nog eens onze hartelijke dank!

 

’s Middags waren de nieuwe bestuurders uitgenodigd om zich voor te stellen en toe te lichten wat de belangrijkste punten van hun beleid zouden zijn. Bestuurder Leontine Verhoeven, gesteund door regiomanager Anneke Morsink, verzorgden dit programmaonderdeel. Er werden goede vragen gesteld en deze werden naar tevredenheid beantwoord. Wij hopen dat er rust komt op het front van de raad van bestuur. De start ziet er in ieder geval goed uit.

 

Contactpersoon: Roelof Kruijshoop – secretaris,
T. 06 5538 0361, e-mail: re.kruijshoop@home.nl

meer nieuws