Individuele professionaliteit

Een medewerker van De Twentse Zorgcentra is een individuele professional die:

  • samen met de cliënt, zijn verwanten en andere disciplines
  • zich continue afvraagt wat voor déze cliënt in déze situatie goede zorg is: draagt datgene wat ik doe écht bij aan de kwaliteit van leven voor de cliënt en zijn fundamentele rechten als mens
  • daarover vanuit deskundigheid, vakkennis, en vaardigheden binnen de kaders van De Twentse Zorgcentra een weloverwogen afweging maakt
  • naar die afweging handelt
  • op een zodanige manier dat de cliënt en zijn verwanten zich als persoon gehoord en gerespecteerd voelen
  • zich over dat handelen verantwoordt, er feedback op vraagt en ook anderen feedback op hun handelen geeft
  • zich als professional blijft ontwikkelen door van zijn ervaringen te leren, zijn deskundigheid, vakkennis en vaardigheden bij te houden en dit te delen met anderen

 

Als professionele medewerker van De Twentse Zorgcentra heb je te maken met de individuele cliënt en zijn verwanten, je beroepsgroep en De Twentse Zorgcentra als organisatie. Deze drie elementen vormen het kader waarbinnen je als professionele medewerker zorg verleent.