Netwerken Palliatieve Zorg Twente

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten, bij een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Door aandacht voor problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

 

Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?

Palliatieve zorg is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. U kunt bijvoorbeeld denken aan: kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, dementie, ALS, MS en overige neurologische aandoeningen. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren.

 

Netwerken Palliatieve Zorg Twente

Het werkgebied van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente betreft de regio Twente. Samenwerkende organisaties hebben leden ter beschikking gesteld met speciale betrokkenheid en kennis op het gebied van palliatieve zorg. De Netwerken hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt.

De netwerkcoördinatoren zijn aanspreekpunt voor het Netwerk. Indien u vragen heeft, bel dan met één van de netwerkcoördinatoren: Agnes van Berkum 06 10 93 7897 of Gerda Kievitsbosch 06 13 14 7418. Mailen kan ook: a.vanberkum@carintreggeland.nl of g.kievitsbosch@zgt.nl

 

Meer informatie is te vinden op: www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/De-netwerken