Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad juni 2018
Nieuws

Nieuws van de Centrale CliŽnten Raad juni 2018

18 juni 2018  |  deel dit bericht

Woensdag 23 mei jl. heeft de CCR een ‘benen op tafel’ overleg gevoerd met de nieuwe Raad van Bestuur. In dat overleg zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd: de manier van samenwerken, de kwaliteit van zorg, het digitaal cliëntendossier Mijn Leven en de nieuwe Wmcz en hoe we daar binnen De Twentse Zorgcentra invulling aan gaan geven.

 

Begin april ontving de CCR het concept Kwaliteitsrapport 2017. De CCR is verheugd met het feit dat er door het stafbureau een kwaliteitsrapport is gemaakt dat aansluit bij de eisen die het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg daaraan stelt. Het kwaliteitsrapport draagt bij aan het inzicht van kwaliteit van zorg en ondersteuning van onze Wlz-cliënten. Het is een omvangrijk document, maar de inhoud komt overeen met dat wat het kwaliteitskader vraagt. Het document kan als basis dienen voor de toekomst. De CCR heeft een aantal onderwerpen eruit gelicht voor verdere aanscherping en heeft een aantal aanbevelingen gegeven. Het kwaliteitsrapport 2017 inclusief de reactie van de CCR is te vinden op de website van De Twentse Zorgcentra.


Verder heeft de CCR geadviseerd over het Strategisch Plan 2018 – 2020 en over de Jaarrekening 2017. De CCR vraagt de Raad van Bestuur in laatstgenoemde advies nadrukkelijk om aandacht voor scholing (meer dan interne cursussen), kennismanagement en reductie verzuim om kwalitatief goede zorg nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden aan de cliënten.


Bovenstaande was slechts een greep uit de onderwerpen die in de vergaderingen van de Cliëntenraad ter tafel zijn geweest. Mocht u nu geïnteresseerd zijn om eens mee te praten over een onderwerp, neemt u dan contact op met Dianne Baan, ambtelijk secretaris cliëntenraden, tel. 088 430 4004 of per mail dianne.baan@detwentsezorgcentra.nl

 

Namens de CCR

Jacob Pol, voorzitter

meer nieuws