Nieuws van de Familieverenigingen juni 2018
Nieuws

Nieuws van de Familieverenigingen juni 2018

18 juni 2018  |  deel dit bericht

Dit is het tweede bericht voor de nieuwsbrief van de gezamenlijke familieverenigingen van De Twentse Zorgcentra. Deze keer is de column geschreven door de Familievereniging ’t Bouwhuis uit Enschede. Deze is opgericht op 7 juni 1985 met als doel de belangenbehartiging voor bewoners en hun ouders van ’t Bouwhuis. De vereniging levert bijdragen aan het welzijn van de cliënten. Zowel aan hen die op ’t Bouwhuis wonen als ook aan diegenen die zorg ontvangen van ’t Bouwhuis maar daar niet wonen.


Welke activiteiten worden er zoal door ons op ’t Bouwhuis georganiseerd?

Twee keer per jaar organiseren wij op ’t Bouwhuis een grote familiedag met ’s ochtends een ontspannend gedeelte voor de cliënten en hun begeleiders. Een goed voorbeeld hiervan was het optreden van de ‘Oldenzaalse Smartlappen Zangers’. Wij organiseren altijd iets leuks voor de cliënten. ’s Middags volgt na de gezamenlijke lunch een serieus gedeelte, zoals bijvoorbeeld de presentatie van Driehoekskunde door Chiel Egberts.

 

Wij gaan graag de dialoog aan met de organisatie. Wij hebben dat bijvoorbeeld gedaan bij de invoering van STERK (Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht) in november 2014 en ook bij wisselingen in de Raad van Bestuur. Een voorbeeld hiervan was de grote bijeenkomst in november 2017 in de Samenloop, waarin kritische vragen werden gesteld aan onder andere de Voorzitter van de Raad van Toezicht. Via de Regionale Cliëntenraad Enschede hebben wij voor deze familiedag ook niet-leden uitgenodigd omdat wij dat nodig vonden. Wilt u hiervan een verslag ontvangen, neem dan contact met ons op.


Wij vinden het belangrijk om de onderlinge band tussen de familieleden van cliënten te versterken. Maar ook om nieuwe cliëntvertegenwoordigers te kunnen informeren en helpen waar dat nodig is, zodat ze te weten komen hoe een en ander in zijn werk gaat op ’t Bouwhuis. Als u zo’n bijeenkomst wilt bijwonen, neem dan contact op met ondergetekende. Wegens uw privacy krijgt de familievereniging geen adresgegevens van alle nieuwe bewoners en cliëntvertegenwoordigers. Als er voldoende belangstellenden zijn, organiseren wij een bijeenkomst en anders kunnen wij u ook persoonlijk helpen. Wij verzoeken u dan om lid te worden van de familievereniging.


Contactpersoon
R.E. Kruijshoop – secretaris en penningmeester.
T. 06 5539 0361
E. re.kruijshoop@home.nl of fvbouwhuis@gmail.com

 

Het werk van de familievereniging is nuttig en nodig. Voor de mensen die nog geen lid zijn geldt: als u met ons mee wilt doen, word dan lid! U kunt dan ook mee bepalen wat wij gaan ondernemen. Het lidmaatschap is goedkoop en kost u maar € 18,- per kalenderjaar. Als u ons wilt helpen binnen het bestuur, dan bent u ook zeer welkom want wij streven naar verjonging van het bestuur, zodat wij nauw verbonden blijven met de jongere generatie. Dat is erg belangrijk!

meer nieuws