Aanstelling bestuurder
Nieuws

Aanstelling bestuurder

01 september 2017  |  deel dit bericht

Voor, tijdens en na de aanstelling van Anton Maas als bestuurder heeft de Centrale Cliëntenraad (CCR) regelmatig vragen gekregen over de rol die de CCR gespeeld heeft in dit proces en waarom er tijdens dit proces niet gecommuniceerd is met de achterban. Dit laatste heeft de CCR, na zorgvuldig beraad, niet gedaan. De voornaamste reden hiervoor is gelegen in het feit dat dit niet in het belang was van de cliënten, de organisatie en de bestuurder Harry Finkenflügel.

 

Nu er inmiddels meer duidelijkheid is ontstaan over de ontwikkelingen voelt de CCR zich vrij om ook in hoofdlijnen verantwoording af te leggen richting jullie als cliëntvertegenwoordigers en inzicht te geven in het gelopen proces.


Op 23 mei jl. heeft de Ondernemingsraad (OR) het initiatief genomen tot een zeer indringend gesprek met bestuurder (Harry Finkenflügel) en Raad van Toezicht (RvT) over punten van kritiek en zorgen die de OR heeft over de organisatie. De door de OR geuite zorgen worden door de CCR gedeeld en zijn ook regelmatig door de CCR geuit. Dit gesprek heeft een versnellend effect gehad op het besluitvormingsproces binnen de RvT. De RvT heeft de OR/CCR en andere betrokkenen daarbij verzocht zeer behoedzaam om te gaan met communicatie over dit proces naar de rest van de organisatie.

 

De CCR heeft zich achter dit verzoek geschaard omdat er sprake was van een delicate kwestie en zowel de belangen van Harry Finkenflügel als van de organisatie mogelijk beschadigd konden worden. De CCR heeft echter wel een genuanceerde mening over de voorgenomen besluiten en heeft in het advies dan ook aangegeven dat, gezien de ontstane situatie, de CCR in het belang van de organisatie begrip kan opbrengen voor het door de RvT genomen besluit.


Inmiddels is Anton Maas al weer enige tijd werkzaam en zijn door de regiomanagers per regio plannen gemaakt die moeten leiden tot een meer samenhangend beeld, van waaruit kan worden gewerkt aan het opbouwen en verder vorm geven van de organisatie. De CCR houdt hierbij stevig vinger aan de pols en zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.


Namens de CCR,
Jacob Pol
Voorzitter

meer nieuws

 
7 september 2022


21 december 2021


12 september 2021


6 augustus 2021


2 november 2020


5 augustus 2020


19 mei 2020


20 januari 2020


18 januari 2020


19 december 2019


18 december 2019


17 december 2019


6 december 2019


29 november 2019


6 november 2019


18 oktober 2019


28 september 2019


18 september 2019


24 juli 2019


27 mei 2019


16 oktober 2018


8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018


6 december 2017


28 september 2017


12 juni 2017


21 april 2017


13 april 2017


16 januari 2017


23 december 2016


23 december 2016


20 december 2016


1 december 2016


24 november 2016


22 november 2016


21 november 2016


20 november 2016


17 november 2016


14 november 2016


9 november 2016


27 oktober 2016


25 oktober 2016


20 oktober 2016


23 september 2016


22 september 2016


20 september 2016


13 september 2016


17 augustus 2016


10 augustus 2016


4 augustus 2016


2 augustus 2016


14 juni 2016


19 februari 2016


21 december 2015


8 september 2015


11 juni 2015


26 maart 2015


28 oktober 2014


5 maart 2015


23 februari 2015


21 augustus 2014


10 november 2014


12 januari 2015


24 februari 2014