Lyda van Hespen
Voorzitter Ondernemingsraad

De nieuwe werkwijze van de OR goed neerzetten.

Dat is wat Lyda van Hespen, tijdelijk voorzitter van de OR, de komende maanden samen met de andere OR-leden hoopt te bereiken. In deze nieuwe werkwijze gaat de OR processen volgen vanaf het begin, in plaats van achteraf. Daarbij wordt er vooral op gelet of bij veranderingen en ontwikkelingen de juiste mensen aan tafel zitten. Anders gezegd: of de medewerkers die het aangaat, daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen in hun werk. Uiteraard wordt ook de toetsing tijdens en achteraf niet vergeten. De OR geeft input en volgt de implementatie van plannen en voert evaluaties uit.

 

Heeft de nieuwe werkwijze ook consequenties voor de leden van de OR? Jazeker, antwoordt Lyda. We gaan vernieuwen en veranderen, Om er voor te zorgen dat ieder lid een bijdrage kan leveren waar hij of zij blij van wordt, worden de taken anders verdeeld. Tijdens de vergaderingen wordt afgesproken wie zich met welk onderwerp bezighoudt. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende taken. Zo kun je optreden als gesprekspartner van MT-leden, maar zijn er ook netwerkers nodig. Dit zijn medewerkers die in gesprek gaan met collega’s over allerlei onderwerpen, zij zullen regelmatig in de organisatie te vinden zijn. Het contact met de werkvloer is namelijk van groot belang voor de OR. Tevens is het dagelijks bestuur is kleiner geworden, van 4 naar 2 personen waardoor er meer uren beschikbaar zijn voor alle taken.

 

In juni 2017 zijn de OR-verkiezingen. Meer informatie over de OR en de aanstaande verkiezingen kun je vinden op de Facebookpagina van de OR: https://www.facebook.com/ordetwentsezorgcentra.

 

Waar vind je de OR?

De Ondernemingsraad heeft een kantoor in de Veldmaat op de Losserhof. Heb je vragen of zijn er knelpunten waar je met de Ondernemingsraad over wilt praten? Loop dan gerust binnen of neem contact op met Carla van den Broek, ambtelijk secretaris, via ondernemingsraad@detwentsezorgcentra.nl of telefoonnummer 088 430 4005.