Richtlijn Zorginstituut Nederland over de kosten van visusonderzoek
Nieuws

Richtlijn Zorginstituut Nederland over de kosten van visusonderzoek

23 november 2016  |  deel dit bericht

Vanuit eerder wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking problemen rondom zintuigelijke waarneming niet of zeer moeilijk onderkend worden. Dit was voor De Twentse Zorgcentra aanleiding om actief onderzoek te verrichten rondom mogelijke visus- en gehoorproblemen bij onze cliënten. Hiertoe is ook samenwerking gezocht met specialisten van o.a. Bartimeus. Over de financiering van dit onderzoek heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan: valt dit nu wel of niet binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of (deels) toch onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

 

Recent is er een publicatie van het Zorginstituut Nederland verschenen, met daarin een duidelijke richtlijn. De tekst van de publicatie van het Zorginstituut Nederland luidt als volgt:

Het diagnostisch visus onderzoek behoort in beginsel tot de specifieke Wlz behandeling, voor zover dit binnen het arsenaal van de Wlz behandelaar past. Maar gaat (de diagnostiek van) een beperking de deskundigheid van de Wlz behandelaar (Arts voor verstandelijke gehandicapten of een specialist ouderengeneeskunde) te boven, dan zal de Wlz behandelaar verwijzen naar een oogarts, KNO-arts of klinisch fysicus audioloog (KFA). De inzet van deze medische specialistische zorg of van de KFA valt onder de Zvw.

 

De kosten van de inzet van deze (externe) specialistische zorg vallen daarmee niet onder de Wlz maar onder de ziektekostenverzekering van de cliënt (en dat betekent dat daarvoor ook het eigen risico van de cliënt wordt aangesproken).

 

De Twentse Zorgcentra is blij met de nu verkregen duidelijkheid. Wij gaan de richtlijn van het Zorginstituut volgen, met als ingangsdatum 1 januari 2017. Facturen met kosten van visusonderzoek tot 31 december 2016 zullen uit coulance nog door De Twentse Zorgcentra worden betaald. Facturen van specialistisch visusonderzoek die na 1 januari 2017 nog bij De Twentse Zorgcentra binnenkomen, worden doorgezonden aan de cliënt /wettelijk vertegenwoordiger.

 

De artsen van De Twentse Zorgcentra zijn geïnformeerd over de publicatie van het Zorginstituut. Zij zullen op korte termijn aangeven wanneer bij hen sprake is van specialistische zorg die de deskundigheid van onze (Wlz) artsen te boven gaat. Vanzelfsprekend uitgangspunt daarbij is dat een doorverwijzing naar een specialist altijd vooraf wordt afgestemd met de cliënt /wettelijk vertegenwoordiger, waarbij zij zullen worden gewezen op het eigen risico bij hun zorgverzekering.

meer nieuws

 
21 december 2021


12 september 2021


6 augustus 2021


2 november 2020


5 augustus 2020


19 mei 2020


20 januari 2020


18 januari 2020


19 december 2019


18 december 2019


17 december 2019


6 december 2019


29 november 2019


6 november 2019


18 oktober 2019


28 september 2019


18 september 2019


24 juli 2019


27 mei 2019


16 oktober 2018


8 februari 2018


6 februari 2018


30 januari 2018


6 december 2017


28 september 2017


12 juni 2017


21 april 2017


13 april 2017


16 januari 2017


23 december 2016


23 december 2016


20 december 2016


1 december 2016


24 november 2016


22 november 2016


21 november 2016


20 november 2016


17 november 2016


14 november 2016


9 november 2016


27 oktober 2016


25 oktober 2016


20 oktober 2016


23 september 2016


22 september 2016


20 september 2016


13 september 2016


17 augustus 2016


10 augustus 2016


4 augustus 2016


2 augustus 2016


14 juni 2016


19 februari 2016


21 december 2015


8 september 2015


11 juni 2015


26 maart 2015


28 oktober 2014


5 maart 2015


23 februari 2015


21 augustus 2014


10 november 2014


12 januari 2015


24 februari 2014