Met de overgang van de AWBZ naar de WLZ zijn de regels voor logeren veranderd.

In deze notitie leest u meer over deze veranderingen.