Afstemming over zorg op school

In de bijgevoegde handreiking kunt u meer te weten komen over de verschillende zorgwetten die van toepassing kunnen zijn bij zorgverlening in de tijd dat uw kind naar school gaat. Dit is van belang omdat de inzet voor zorg op school erg afhankelijk is van de wet waar de zorg voor de leerling onder valt. Wat valt er onder de Wet Langdurige Zorg, wat valt er onder de Jeugdwet of is de Zorgverzekeringswet van toepassing?

Aan het einde van deze handreiking leest u een stappenplan hoe u passende zorg en ondersteuning tijdens onderwijstijd kunt bereiken voor uw kind. 

 

Klik hier om de handreiking te openen.