Onderstaande praatplaten kunnen behulpzaam zijn bij gesprekken over veranderingen in de zorg.

- Jeugdwet

- PGB

- WLZ voor ZZP 4 t/m 8