Van Koetsveldlezing

In 2010 is een begin gemaakt met een nieuwe traditie: de jaarlijkse Van Koetsveldlezing. Inmiddels wordt dit initiatief gedragen door 11 instellingen die daarin actief participeren.

 

Het doel van de Van Koetsveldlezing is om kennis en informatie over een thema te delen met collega’s van Verstandelijk Gehandicapten (VG), Lichamelijk Gehandicapten (LG) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) organisaties uit het oosten van Nederland. De centrale lezing dient ter inspiratie en kennisverrijking. In de workshops gaat het erom aan het centrale thema verwante onderwerpen en praktijkvoorbeelden aan de orde te stellen en verder uit te diepen.

 

Deelnemende organisaties naast De Twentse Zorgcentra zijn: Stichting Sprank, Aveleijn, Centrum voor Consultatie en Expertise, Frion, Ambiq, ’s Heerenloo, MEE, de Baalderborg, JP van den Bent en InteraktContour.