Hulp aan Huis (Overijssel)

De Twentse Zorgcentra neemt actief deel aan het samenwerkingsverband “Hulp aan Huis Overijssel” en levert daarbinnen de modules Langdurige Orthopedagogische Hulpverlening en Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (intensieve variant).

 

Hulp aan Huis is een intersectoraal samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de provincie Overijssel, die werkzaam zijn in de Jeugdhulpverlening, de jeugd GGZ en de jeugd LVB. Met elkaar geven zij gestalte en aan het ontwikkelen en uitvoeren van de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling.

 

Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening (IAG)

De Intensieve Ambulante Gezinshulpverlening (IAG) wordt uitgevoerd door de verschillende bij Hulp aan Huis aangesloten zorgaanbieders. De hulpverlening wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide gezinshulpverleners die hierbij vanuit hun organisatie ondersteund worden door methodiekkenners IAG.

De IAG richt zich op het verbeteren van het gezinsklimaat waardoor het gezin weer in staat is om die voorwaarden te scheppen waardoor de groei en ontwikkeling van het kind gewaarborgd zijn. De IAG methodiek is de afgelopen jaren opgebouwd aan de hand van werkzame factoren bij de hulpverlening aan multi-probleemgezinnen.

 

Het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel richt zich op het ontwikkelen en bijstellen van de IAG methodiek op basis van kennis en onderzoek die binnen de verschillende zorgaanbieders gemeten worden. Methodiekbeschrijving, methodiektoepassing voor nieuwe doelgroepen, opleiding en onderzoek spelen hierbij een belangrijke rol.

 

4 hulpvarianten

De verschillende bij Hulp aan Huis Overijssel aangesloten zorgaanbieders voeren vier hulpvarianten uit:

  • Crisishulp (Families First)
  • Intensieve en Langdurige Orthopedagogische Hulpverlening:
    Intensieve en langdurige Orthopedagogische Gezinsbehandeling en Intensieve Orthopedagogische Hulpverlening Erger Voorkomen
  • Intensieve en Langdurige Psychiatrische Hulpverlening
  • Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding Intensieve Variant
     

Aangesloten zorgaanbieders

Hulp aan Huis Overijssel is een samenwerkingsverband van 10 zorgaanbieders in Overijssel. Vanuit drie sectoren; de GGZ, de JHV en voor jeugdigen met een Licht Verstandelijke Beperking wordt hulp aan jongeren en hun ouders/verzorgers geboden.

 

Bij het samenwerkingsverband Hulp aan Huis Overijssel zijn de volgende zorgaanbieders aangesloten; Intermezzo, Jarabee , Pactum , Trias Jeugdhulp, Dimence , Karakter , Mediant , Ambiq , Vitree en De Twentse Zorgcentra.

 

Kijk voor meer informatie op www.hulpaanhuis.nl