Stichting zorgketens NAH Overijssel

De Twentse Zorgcentra is deelnemer in de keten Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Overijssel.

Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse zorgaanbieders in de provincie Overijssel die betrokken zijn bij cliënten met niet aangeboren hersenletsel. Dit betreft het hele scala van ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, GGZ instellingen en instellingen Gehandicaptenzorg.

 

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het bewerkstelligen van een betere coördinatie, samenwerking en afstemming van activiteiten, regionaal en subregionaal, tussen betrokken voorzieningen en hulpverleners, die een rol vervullen in de behandeling van én zorg voor mensen met een NAH.

 

Drie NAH zorgketens

De stichting zorgketens NAH Overijssel is constant bezig met de ontwikkeling van zorgketens in drie regio’s. Deze drie regio’s zijn:

 1. Regio Twente:
  Deelnemers: MEE , Livio, Mediant, ‘t Roessingh, InteraktContour, De Twentse Zorgcentra Carintreggeland, Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Spectrum Twente.
 2. Regio Zwolle:
  Deelnemers: Icare, De Vogellanden, Zorgspectrum Het Zand, MEE IJsseloevers, Dimence, InteraktContour Rozij Werk, Tactus en De Twijn.
 3. Regio Salland:
  Deelnemers: Dimence, InteraktContour, Deventer Ziekenhuis, Solis Zorggroep, Tactus, MEE IJsseloevers, Zozijn/Op pad, Solis en Klimmendaal.

 

Stuurgroep regio Twente

De stuurgroep in de regio Twente bestaat uit:

 • Marianne Velthuis, InteraktContour
 • Marcel Hooch Antink, Mediant
 • Henk Snijders, Carintreggeland
 • Sander de Kort, Het Roessingh
 • Patricia Bangma, Livio
 • Michel Wijlens, Ziekenhuisgroep Twente
 • Annemarie Hannink, Medisch Spectrum Twente

 

Doelstellingen

In de regio’s wordt door de casuïstiekoverleggen en de regionale stuurgroepen per regio gewerkt aan de volgende doelstellingen:

 1. Ontwikkeling van een zorgketen voor mensen met NAH in de betreffende regio’s.
  - Vergroten van draagvlak en verbreden van stuurgroep met alle betrokken zorgaanbieders (of vertegenwoordiging daarvan);
  - Ontwikkelen van regionale sociale kaart;
  - Onderzoeken welke initiatieven reeds lopen en, indien gewenst, ondersteuning behoeven.
 2. Formaliseren van samenwerking door het tekenen van intentieverklaringen.
  - Inventarisatie van knelpunten en analyse in de keten.
  - Instellen van werkgroepen die oplossingsmogelijkheden voor ervaren knelpunten voorleggen aan de stuurgroep.
  - Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners d.m.v. regionaal casuïstiekoverleg en introductie van beschikbare landelijke protocollen.
  - Voorlichtingsmateriaal ontwikkelen t.b.v. mensen met NAH en hun naasten.

 

Provinciaal bestuur

Het provinciaal bestuur van de Stichting zorgketens NA/Hersenletsel Overijssel bestaat uit een afvaardiging uit de drie regio's en bestaat uit de volgende personen:

 

Namens de regio Twente

 • Marianne Velthuis, InteraktContour

Namens de regio Salland

 • Bas van Wel, Dimence
 • Jeroen Kleinjan, Deventer Ziekenhuis

Namens de regio Zwolle

 • Ria Brands, MEE IJsseloevers
 • Janneke Scheewe, Vogellanden