Samenwerkingsverbanden

De Twentse Zorgcentra staat dichtbij de (huidige en nieuwe) cliënten en is, zeker ook in de regio Twente, maatschappelijk betrokken. Daarom werken wij veel samen met andere organisaties op het vlak van o.a. kennis delen met anderen, innovatie en ontwikkeling of verbetering van kwaliteit van zorg. Ook is er sprake van samenwerking met anderen voor specifieke doelgroepen of thema’s.

 

Soms doen we dat tijdelijk, in de vorm van projecten. Meer structureel werken we met andere (zorg)partijen samen in ketens of (kennis)netwerken op basis van overeenkomsten of convenant.

 

De samenwerkingsverbanden waar De Twentse Zorgcentra op dit moment actief aan deelneemt zijn:

 

Naast de actuele informatie over deze vormen van samenwerking vindt u hier ook de nieuwsbrieven vanuit de ketens/ netwerken alsmede diverse links naar andere sites voor meer informatie.