Proeftuinen meerzorg 2.0

Op initiatief van VWS, VGN en Zorgverzekeraars Nederland is in 2014 gestart met de voorbereiding van de Proeftuinen Meerzorg 2.0. Doel van de diverse proeftuinen is om in 2015 verschillende manieren van toetsen van meerzorg te onderzoeken. Naast het verminderen van de bureaucratie gaat het in de proeftuinen ook nadrukkelijk om het verbeteren van de kwaliteit van zorg, het verminderen van probleemgedrag, afbouw vrijheidsbeperking en het bieden van nieuw perspectief. In de proeftuinen is er sprake van experimenteerruimte die door deelnemende zorgorgansiaties inhoudelijk wordt ingevuld in directe afstemming met het CCE en Zorgkantoor in de eigen regio.

 

In de regio Noord Oost is er een bijeenkomst gehouden met alle (meer)zorgaanbieders en zijn er uiteindelijk drie proeftuinen gedefinieerd waarop zorgaanbieders konden inschrijven. De drie thema’s in onze regio zijn:

  1. Hoe kom je tot nieuw perspectief en ontwikkeling bij cliënten met structurele meerzorg.
  2. Preventieve meerzorg, snel en adequaat inzetten van tijdelijke middelen om probleemgedrag te voorkomen of voorkomen dat het verder escaleert.
  3. Meerzorg efficiënt inzetten voor meerdere cliënten gezamenlijk (via een totaalbudget).

De Twentse Zorgcentra neemt actief deel aan de proeftuin Preventie, in samenwerking met collega’s van Aveleijn en ’s Heerenloo (regio Noord) en het CCE en Zorgkantoor Menzis. Het eerste kwartaal is besteed aan het voorwerk: de afstemming van inhoud en een werkwijze in deze proeftuin. In januari 2016 is het ontwikkelde processchema (klik hier voor het processchema) definitief vastgesteld waarmee een snelle en daadkrachtige inzet van preventieve meerzorg (voor maximaal zes maanden) mogelijk is geworden en waarbij de toetsing door het CCE pas na afloop plaats vindt. Hiervoor moet dan een Plan van Aanpak geschreven worden waarbij de drie organisaties meer gebruik van elkaars expertise maken via collegiale consultatie.

 

Het zorgkantoor heeft op basis van de vastgestelde werkwijze eind april ook groen licht gegeven voor de financiële declaraties door de drie zorgaanbieders voor maximaal zes preventieve meerzorg-trajecten tijdens dit proeftuin-jaar.