samen STERK
cliŽnt, cliŽntvertegenwoordiger en medewerker

Hoe werkt het verSTERKen?

Als een woon- of dagbestedingsgroep wordt verSTERKT, volgen zij een traject van circa zestien weken. Gedurende die weken houden zij drie bijeenkomsten: een start-, een tussen- en een eindbijeenkomst. De teams worden dan behalve door een coach ook begeleid door een verSTERKer.

 

Startbijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst stellen cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers, eventueel aangevuld met andere betrokkenen, een kernteam samen. Dat team, bestaande uit medewerkers, cliëntvertegenwoordigers, eventueel cliënten en de coach, stelt ‘een diagnose’. Waar staan we nu? Hoe staat het met de cliëntzeggenschap, met de financiën, met de betrokkenheid? Wat willen we veranderen? Wat kan efficiënter? Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers met elkaar (in dialoog) tot verbeteringen komen. In een tussenbijeenkomst presenteren zij de voorlopige resultaten. In die bijeenkomst bepalen alle betrokkenen gezamenlijk welke zaken prioriteit hebben. Zo’n bijeenkomst moet twee tot drie concrete verbeterpunten opleveren. Eenvoudige dingen kunnen natuurlijk meteen worden aangepakt.

 

Verbeterpunten

Per ‘verbeterpunt’ wordt een verbeterteam geformeerd, dat op zoek gaat naar een oplossing. Prioriteiten zullen per team verschillen. Moet de tuin levendiger? Het avondeten gezelliger? Moet de continuïteit op de groep worden verbeterd of de diensten worden aangepast? Een verbeterteam neemt één punt onder de loep.

 

verSTERKt

Tijdens de vervolgbijeenkomst presenteren de verbeterteams de uitkomsten. Tegen die tijd zit het werk van de verSTERKer er op, de coach blijft. Een coach steunt vijf tot zes teams tegelijkertijd. Na de eindbijeenkomst begint het pas echt. We verwachten dat de teams dan voldoende bagage hebben om op deze manier verder te werken, dat ze hebben geleerd hoe ze het gesprek met elkaar moeten voeren om samen verder te komen.

 

In 2017 zullen alle teams STERK zijn. Teams die in afwachting van de verSTERKing ondersteuning nodig hebben, krijgen die op maat geleverd.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over STERK? Mail dan naar sterk@detwentsezorgcentra.nl of lees de special STERK van november 2014, klik hier voor de PDF.