Familievereniging De LosserHof & De ColckHof

Helaas heeft de familievereniging van de regio's Losser en Almelo (FV De LosserHof & De Colckhof) in mei 2019 besloten dat de vereniging wordt opgeheven. De familievereniging heeft meer dan 40 jaar bestaan en heeft in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbinding tussen families onderling en tussen families en de instelling. In de laatste tien jaar nam echter de belangstelling voor een actief lidmaatschap of voor de activiteiten steeds meer af, en dat heeft uiteindelijk tot de opheffing geleid.


De leden hebben aan het voormalige bestuur verzocht om als vereffenaars te zorgen voor de opheffing. Het batig saldo van de vereniging wordt overgedragen aan de Stichting Fonds. Aan de Stichting Fonds wordt verzocht het saldo ten goede te laten komen aan de regio's Losser en Almelo.